– Innenfor byggegjerdet tar vi sikte på å ha utslippsfri bygging.

Karin Dalberg og Bjørn Arild Mythen, prosjektleder og assisterende prosjektleder for oppgraderingen av Olav Vs gate og Klingenberggate øst, skuer ut over byggeområdet mellom Nationalteateret og Aker Brygge.

Den travle «pendlergata» er overraskende stille til å være en byggeplass. Asfaltbiter lempes bort av gravemaskinene, men likevel er øreklokkene foreløpig ikke trukket ned over ørene for å holde bråket ute.

De tre elgravemaskinene som er i sving lager nemlig langt mindre støy enn vanlig fossilgravemaskiner.

Karin Dalberg og Bjørn-Arild Mythen, arbeidstøy, verneutstyr

Karin Dalberg og Bjørn-Arild Mythen i Bymiljøetaten har ansvaret for oppgraderingen av Olav Vs gate – verdens første utslippsfrie byggeplass.

Oppgraderingen av Olav Vs gate, også kjent som kinogata ved Saga Kino og Klingenberg kino, er godt i gang.

Og det er nybrottsarbeid.

Dette er verdens første utslippsfrie byggeplass. Det innebærer at gravemaskiner, hjullastere og annet utstyr er elektriske.

Men nybrottsarbeid pleier å støte på utfordringer som gjør at man må lempe på kravene – mer om det senere.

 

Utslippsfri bygging viktig i Klimabudsjettet

Bygg- og anleggsbransjen skal omstille seg til å jobbe mer utslippsfritt. Det er et av tiltakene i Klimabudsjettet 2020  som skal bidra til at Oslo når målene om reduksjon av klimagassutslippene.

Neste år skal utslippene være kuttet med 41 prosent sammenlignet med nivået i 2009. I 2030 er ambisjonen 95 prosents kutt.

Oppgraderingen av Olav Vs gate er en pilot, og det er planlagt flere utslippsfrie byggeprosjekter i 2020. Byggeplassene i Oslo står for om lag 7 prosent av klimagassutslippene.

For å nå de ambisiøse klimamålene må alle sektorer bidra. Å skifte fra fossilt drivstoff i bygg- og anleggsbransjen til elektrisitet og biodrivstoff vil være viktig bidrag.

elektrisk gravemaskin, anleggsplass, elsykkel, travel gate

Elektriske gravemaskiner bråker mindre, det merkes når byggeplassen er midt i en travel «pendlergate».

Innkjøpsmakt viktig for å få utslippsfri bygging

– Oslo kommune skal bruke innkjøpsmakten sin for å sikre at alle kommunale prosjekter er fossil- eller utslippsfrie, sier Philip Mortensen i Klimaetaten i Oslo kommune.

 

Byrådet har i forslag til ny klimastrategi satt mål om at de kommunale byggeplassene skal bli utslippsfrie i 2025. Det betyr at entreprenører ikke får jobben hvis de ikke tar i bruk elektriske maskiner. Utslippsfrie byggeplasser har vært planlagt en stund, men det har vært utfordrende å starte.

– Entreprenørene er positive, men vi må ha flere aktører som etterspør disse anleggsmaskinene, sier Mortensen.

Disse maskinene finnes ikke i markedet. Foreløpig er etterspørselen etter elgravemaskiner for liten til at de kan settes i serieproduksjon. Det betyr at det er dyrt å skaffe for entreprenører.

Elgravemaskinene som finnes på markedet i dag bygges om fra dieselgravemaskiner. Målet er at det blir bygd nye elgravemaskiner i et stort volum slik at det blir billigere for entreprenørene å kjøpe.

– Vi jobber aktivt  både her i Norge og internasjonalt for å få med oss flere som etterspør dette. Foreløpig er markedet for elgravemaskiner umodent, sier Mortensen.

 

portrettbilde Philip Mortensen

Etterspørselen etter elgravemaskiner må øke for at det skal bli lønnsomt å kjøpe, sier Philip Mortensen i Klimaetaten.

Oslo har lederrollen

Offentlige innkjøpere kan drive fram nye, grønne varer og tjenester. Ved å samarbeide kan byene skape nye markeder for klimavennlige løsninger. EU-kommisjonen har etablert en plattform, Big Buyers Initiative, der europeiske byer kan samarbeide om innkjøp. I sommer ble utslippsfrie byggeplasser pekt ut som et prioritert område.

I slutten av november er Oslo vertsby for et nytt møte i nettverket, hvor det vil bli utvekslet erfaringer om anskaffelser til utslippsfrie byggeplasser.

– Det er store kostnader for bedriften å investere i elektriske alternativ på en byggeplass. Både utstyr og kompetanse koster. Når flere slutter opp om krav til utslippsfrie byggeplasser blir det lettere for bedriftene å satse, sier Mortensen.

utslippsfrie anleggsmaskiner, byggeplass

Oppgraderingen av Olav Vs gate i Oslo er en pilot på utslippsfri bygging.

Det jobbes også for å mobilisere norske kommuner. Sammen med blant andre Bellona ble 10 råd for hvordan norske kommuner kan fremme utslippsfrie byggeplasser presentert under Arendalsuka.

Les: Veileder for utslippsfrie byggeplasser

 

Ny grep nødvendig

Oppgraderingen av Olav Vs gate har tatt tid å planlegge før de første elgravemaskinene kunne overta gata.

– Forprosjektet var ferdig først i februar 2018. Så var det utfordringer med å få tak i elgravemaskiner, sier Bjørn-Arild Mythen, assisterende prosjektleder for nybrottsarbeidet.

Karin Dalgber og Bjørn Arild Mythen i Bymiljøetaten, ansvarlig for oppgradering av Olav Vs gate.

Karin Dalberg, prosjektleder og Bjørn-Arild Mythen, assisterende prosjektleder for oppgraderingen av Olav Vs gate er fornøyd med at piloten for verdens første utslippsfrie byggeplass er i gang.

3 elgravemaskiner er i sving i gata.

– To av gravemaskinene går på batteri, og en er festet med strømkabel. I tillegg er det en elektrisk hjullaster, sier Dalberg.

Det er også et krav at alle lastebiler som kjører til og fra byggeplassen innenfor Oslo kommune skal gå på biodrivstoff.

– Den største utfordringen var å få tak i nok elgravemaskiner tidsnok, sier Mythen.

Flere av maskinene de bruker nå er bestilt på grunn av dette prosjektet, av nettopp Oslo kommune. Vanligvis er gravemaskiner en del av kontrakten med entreprenøren, og noe de må skaffe.

– Hvis vi hadde fulgt vanlige rutiner ville prosjektet blitt utsatt fordi det tar tid å få bygd om til elektriske kjøretøyer, sier Mythen.

Nå leier entreprenørene elgravemaskiner gjennom en konsesjonsavtale som Oslo kommune har inngått med et maskinutleieselskap.

– Når det blir mer vanlig med elgravemaskiner bygges det forhåpentligvis nye maskiner, sier Dalberg.

 

Utslippsutfordringer

Pilotprosjektet har støtt på noen utfordringer.

– Vi har allerede gjort oss noen erfaringer, sier Mythen

Kjelleren i bygningene i Olav Vs gate er bredere enn bygget, det vil si at kjelleren stikker ut fra bygget under fortauet. Tak og vegger på kjeller må dekkes med membran for at det ikke skal lekke vann inn i bygget.

Under forprosjektet undersøkte de muligheten for at membran kunne legges utslippsfritt, men det går ikke, forteller Mythen.

– Membranen må varmes opp før den bli lagt. Før prosjektet startet trodde vi at det fantes elektrisk utstyr for membran, men så viste det seg at den membranen som blir brukt må varmes med propan.

Grunnen er at elektrisitet ikke klarer å varme opp denne typen membran nok til at den smelter. De undersøker om det er mulig å bruke fossilfritt drivstoff, slik at det i hvert fall blir fossilfritt. Det er satt i gang et arbeid for at denne type membran skal kunne legges utslippsfritt på sikt.

Elgravemaskin, anleggsplass, mann i grøft

Elgravemaskiner bråker langt mindre enn gravemaskiner på diesel.

Men uansett – piloten bidrar til at man tar med seg viktige erfaringer videre. For Oslo skal bygge utslippsfritt flere ganger.