For at Oslo kommune skal nå sine klimamål innen 2030, inviterer vi i samarbeid med Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA) Oslo, Akershus og Østfold, Maskingrossisternes Forening (MGF) og Grønn Byggallianse (GBA) til workshop om revisjon av Oslo kommunes standard klima- og miljøkrav til bygge- og anleggsplasser. Her skal vi sammen se på og diskutere forslag til reviderte standardkrav.

Bakgrunn: kommunen vil kreve utslippsfri teknologi og biogass fra 2025

Siden 2019 har Oslo kommune krevd minimum fossilfrie bygge- og anleggsplasser, og premiert utslippsfrie løsninger gjennom tildelingskriterier i sine innkjøp. Fra 1.1.2025 innfører kommunen minimumskrav til utslippsfrie anleggsmaskiner og utslippsfri eller biogassbasert massetransport. 2025 nærmer seg raskt.

Det ble gjennomført en markedsdialog knyttet til kommunens standardkrav i mars 2023, der Oslo kommune fikk mange gode innspill. Disse innspillene har vi tatt med oss inn i arbeidet som nå gjøres med å revidere standardkravene til maskiner og kjøretøy.

Vi utformer nå kommunens krav slik de skal se ut etter 1.1.2025, og ønsker innspill fra deg på hvordan vi kan stille krav som gir gode løsninger for klima, bransjen og Oslo kommune som oppdragsgiver.

Hvem er invitert?

Denne workshopen passer for deg som leverer bygge- og anleggsoppdrag for Oslo kommune (entreprenører, byggherrer, maskin- og utstyrsleverandører, transportbedrifter, rådgivere m.fl.). Tema for workshopen er klimakravene til maskiner og kjøretøy knyttet til Oslo kommune sine bygge- og anleggsplasser.

Ved stor pågang vil vi begrense deltakelsen til 1-2 personer fra hver bedrift.

Formålet med workshopen er at du skal få gi dine innspill til foreslåtte endringer og forslag til løsninger på eventuelle utfordringer. Alle påmeldte vil få tilsendt forslagene som skal diskuteres i forkant av workshopen.

Vi håper du vil delta og ser frem til å høre dine tanker og ideer. Meld deg på via lenken øverst på siden – påmeldingsfrist 28. februar.

Foreløpig program

  • 12.00   Registrering, kaffe og lett servering
  • 12.30   Velkommen og introduksjon
  • 12.55   Gjennomgang av forslag til endringer
  • 13.10   Workshop
  • 14.45   Pause med kaffe
  • 15.00   Oppsummering
  • 15.30   Slutt