Utslippsfri byggeplass med el-gravemaskiner

Olav Vs gate og Klingenberggata blir i år et utslippsfritt anleggsprosjekt med god hjelp av elektriske gravemaskiner og hjullastere. Det vekker interesse i Japan.

Tekst Mari Fossheim Foto Hampus Lundgren

– This is very exciting.

– Det europeiske markedet er veldig tydelige på hva framtidens anleggsmaskiner skal drives av. Og elektrifiseringen av Oslo er veldig inspirerende. Det må jeg si.

Ingeniør Kosuke Ogihara fra produsenten Hitachi Contruction Machinery og tre av hans kolleger har kommet helt fra Tokyo for å høre om elektrifiseringen av Oslo, hvordan mange av byens byggeplasser har blitt fossilfrie og det neste viktige prosjektet: verdens første utslippsfrie byggeplass.

Olav Vs gate blir utslippsfri byggeplass

Slik skal det bli! Fotgjengerprioritert gate mellom Nationaltheateret og Kronprinsesesse Märthas plass. Øvre del skal bli gågate.

Størst inntrykk gjør det at kommunen har bestemt at offentlige anskaffelser skal brukes som strategisk verktøy ved å stille klimakrav til virksomhetene som eies av kommunen.

– Veldig interessant grep, nikker han, og legger til:

– Vi befinner oss i et veiskille for hvordan vi skal videreutvikle selskapet og produktene vi lager og ble invitert til Norge av vår samarbeidspartner, Nasta, for å vite mer om behovet for elektriske anleggsmaskiner. Etter vårt besøk her er det tydelig at norske og europeiske entreprenørers søken etter utslippsfrie maskiner er noe vi ønsker å bidra til å løse.

Utslippsfir byggeplass: Fremtidens gravemaskin er elektrisk.

Denne maskinen er ombygget av Nasta og har fått sitt eget merkenavn: ZERON. Foto: Nasta

Utslippsfri byggeplass

Utenfor Saga kino står den japanske delegasjonen fra Hitachi og skuer nedover. Om få måneder skal gata omformes til en fotgjengerprioritert gate mellom Nationaltheateret og Kronprinsesesse Märthas plass. Øvre del skal bli gågate. Taxiholdeplassen utenfor Saga kino flyttes til det søndre kvartalet hvor det skal legges til rette for Oslos første ladeplass for el-taxi. P-plassene erstattes av vareleveringslommer og HC-plasser. En stor oppgradering av en av byens mest brukte gater.

Dette blir også åstedet for det det som kanskje blir verdens første utslippsfrie anleggsplass. Fra september 2019 skjer det, og området skal etter planen stå klart i 2020. Alle maskiner som benyttes innenfor byggegjerdet skal være utslippsfrie, altså drives av el-motor fra kabel, batteri eller brenselcelle, eller en kombinasjon av disse.

Dette prosjektet er «bleading edge» altså foran det markedet kan levere. Men jeg er ikke i tvil om at det er hit vi skal på sikt

Bjørn Kummeneje, prosjektleder i Bymiljøetaten

– Dette prosjektet startet som en konkret bestilling og krevende utfordring fra byrådet om å gjennomføre et pilotprosjekt på utslippsfri anleggsplass. Bransjeaktørene selv er veldig positive og ønsker en endring, men vi mangler fortsatt noen brikker før utslippsfrie bygge- og anleggsplasser kan bli en standard. Dette prosjektet er «bleading edge» altså foran det markedet kan levere. Men jeg er ikke i tvil om at det er hit vi skal på sikt, smiler Bjørn Kummeneje, prosjektleder i Bymiljøetaten.

Fossilfritt eller utslippsfritt – dette er forskjellen

  • Fossilfri byggeplass er en byggeplass som ikke benytter fossile energikilder. Dette betyr at alle anleggsmaskinene skal gå på ikke-fossilt drivstoff. Erfaringen så langt er at krav om fossilfri byggeplass ofte løses med biodrivstoff (HVO100), men en fossilfri byggeplass kan også omfatte bruk av utslippsfrie maskiner.
  • Utslippsfri byggeplass er et mer ambisiøst mål og betyr at alle prosesser på byggeplassen er utslippsfrie. Dette innebærer bruk av energikilder som ikke fører til lokalt utslipp av CO2, partikler eller NOx på byggeplassen.

Elgravere er ikke hyllevare

For den utslippsfrie teknologien har nå sakte men sikkert begynt å innta bygge- og anleggsmarkedet. Først ut var  imidlertid den fossilfrie byggeplassen. Siden 2017 har det vært et krav om at kommunens egne byggeprosjekter skal være fossilfrie. De fleste anleggsmaskiner kan bruke bærekraftig biodrivstoff, og dermed bidra til rask utslippsreduksjon. Fjernvarme og elektrisitet er et godt alternativ til bruk av fossil energi i byggefasen.

Delegasjon fra New York studerer elektrifisering av bussene i Oslo
Oslo i verden
Fra New York for å oppleve elektriske Oslo

– Vi har hatt stor suksess med fossilfrie byggeplasser, og overgangen har gått veldig fint. Men dette skrittet er betydelig større, erkjenner Kummeneje.

For å sikre tilstrekkelig antall ulike elektriske maskiner til byggestart i september 2019 har Bymiljøetaten nå lyst ut en konkurranse i utleiemarkedet:

– El-anleggsmaskiner er ikke hyllevare for øyeblikket. Det er lang bestillings-tid på opptil 6 måneder fra leverandører. Vi vil trenge mange ulike anleggsmaskiner, fra de aller minste til de tunge graverne, forklarer Kummeneje.

Her kan du lese mer om anbudet og hva kommunen etterspør.

El-anleggsmaskiner må lages først

For skal byggeplassen bli utslippsfri er det helt avgjørende at de tunge maskinene elektrifiseres, og det har skortet på tilgangen. Men noen modige investorer og utviklere har tråkket opp løypa. Nasta, en av de ledende leverandørene av anleggsmaskiner ble utfordret av kommunen og har svart opp med flere viktige innovasjoner.

– For vår del startet det egentlig i 2017 med et prosjekt på en 17, 5 tonners elektrisk gravemaskin. Deretter kom en utlysning på Pilot-E, den felles finansieringsordningen til Forskningsrådet, Enova og Innovasjon Norge. Sammen med utvalgte partnere, blant annet Omsorgsbygg, fikk vi mulighet til å utvikle en el-gravemaskin på 30 tonn, laget for å fungere på byggeplasser i tettbygde strøk. Det er utfordrende, da det ikke er mange mega-watt med ledig strømkapasitet på denne type byggeplasser. Prosjektet vakte interesse hos mange av våre kunder, forteller Nils Olav Haukaas, HMS ansvarlig hos Nasta.

– Kommunen var konkrete i sin forespørsel og sa at dette er noe de vil kreve framover, forklarer Haukaas.

spesialrapporten til FNs klimapanel framhever elektrifisering av transport som et viktg tiltak
Oslo i verden
Dette kan Oslo og verdens byer gjøre for å begrense den globale oppvarmingen

I tillegg til Pilot-E prosjektet var selskapet godt i gang med utviklingen av Hitachi ZX160LC-6 som Nasta selv konverterte til elektrisk drift. Dieselmotor og dieseltank er fjernet, mens elektrisk motor og batteripakke er satt inn.

– Utslippsfrie anleggsmaskiner må lages og nærmest finnes opp. Så vil vi gjøre tilsvarende el-konverteringer på andre Hitachi modeller, både nye og brukte.  Dette er en veldig spennende utvikling vi ønsker å jobbe med.

Som en støvsuger

Globalt vil 2,5 milliarder flere mennesker bo i byer i 2050 enn i dag. Det skal bygges veier, hus og annen bymessig infrastruktur for 1,5 millioner mennesker hver uke. Fram mot 2030 vil 70 prosent av ny infrastruktur bygges i by.

Også Oslo er i betydelig økning. Ved nyttår 2018 var vi rett i overkant av 670 000 mennesker i byen og i 2030 er det en forventning om økning på 100 000.  Derfor skal det bygges om lag 50 000 nye boliger i Oslo fram til 2030. De nye løsningene haster.

Selv om overgangen til utslippsfri bygge- og anleggsvirksomhet krever store investeringer, og utvikling av tilhørende forretningsmodeller og infrastruktur, er det mye som kommer til å skje de nærmeste månedene. På bygg- og anleggmessen Bauma i Munchen i april er elektriske anleggsmaskiner og miljøvennlige løsninger et hot topic.

Slik skal byggeplassene bli utslippsfrie

Nils Olav Haukaas fra Nasta

– Støymessig vil en utslippsfri byggeplass oppleves annerledes. Noe bråk vil det selvsagt være, men det vil være av en helt annen art. Uten støyende dieselmotor, og ingen lokale utslipp eller CO2 utslipp ser det lyst ut. Anleggsmaskinene ser ut som vi er vant til, men de går på batterier eller er koblet til en ledning som en støvsuger, smiler Haukaas.

Kommunen går foran

Pilotprosjektet i Olav Vs gate blir altså startskuddet for krav om utslippsfrie byggeplasser i Oslo, selv om dette kanskje ikke blir minstekrav for alle etterfølgende prosjekter. Men prosjektet bidrar til å sette fart i den teknologiske utviklingen. Etterhvert må sterkere lut til. Hvis utslippene skal bort innen 2030 trengs det også drahjelp nasjonalt og internasjonalt.

En internasjonal etterspørsel vil gi både økende utvalg og lavere kostnader for nullutslippsmaskiner. I sitt nyeste utkast til faggrunnlag til Klimastrategi peker Klimaetaten på bynettverkene C40 og CNCA hvor Oslo samarbeider med mange av verdens største byer, som en del av løsningen. Det vil bidra til å forsterke innkjøpsmakten og påvirke leverandørene til å jobbe fram lavutslippsløsninger. Økonomisk støtte for å redusere prosjektrisiko kan også være et aktuelt virkemiddel i en tidlig fase.

Hitachi-delegasjonen fra Japan: Kiwamu Takahashi, Yuta Furukawa, Kosuke Ogihara og Seigo Yamamoto er klare for neste stopp på kartet. Nå går turen til Amsterdam hvor også elektriske løsninger og infrastruktur står på agendaen.

– I Japan er det ikke nok driv til dette skiftet som vi ser i Europa og spesielt her i Oslo. Vi har for lite tilgang på strøm, sier Kosuke Ogihara, men legger til:

– Det vi ser er at bransjen er i endring, noe enigheten om Paris-avtalen vitner om. For oss som et elektronikkselskap er dette ekstremt spennende.