Nye bevilgninger til klimatiltak som støtter opp under mål 2, 3, 4 og 5 i klimastrategien

Indirekte utslipp

Indirekte utslipp - Drift 2023

Navn2023202420252026
Tall i tusen
Felles flåtesystem for Oslo (kjøretøy og
maskiner)
500500500
Pilotering av bildeling som tjeneste for Oslo
kommunes kjøretøy og maskiner
1 0001 000
Gratis sunn og bærekraftig skolemat i
videregående skole
19 00019 00019 00019 000
Gratis, sunn og bærekraftig skolemat
på ungdomstrinnet
15 00019 00019 00019 000
SUM35 00039 50038 50038 500

Indirekte utslipp - Investering 2023

Navn                2023                 2024                 2025                 2026 
Tall i tusen
Felles flåtesystem for Oslo (kjøretøy og maskiner)1 5001 5001 500
SUM1 5001 5001 500

Energitiltak

Energitiltak - Drift 2023

Navn2023202420252026
Tall i tusen
Energieffektivisering – etterisolering loft15 000
Etablere energienhet for å sikre koordinert oppfølging av
energiplanleggingen i kommunen
2 0004 0004 0004 000
SUM17 0004 0004 0004 000

Energitiltak - Investering 2023

Navn2023202420252026
Tall i tusen
Energieffektivisering -etterisolering40 000
Oppgradering og etablering av automasjon, romstyring og ventilasjonsstyring19 500
Utskifting av varmegjenvinnere og vifter7 500
ENØK-pott50 000
SUM117 000

Byrådet foreslår å sette av ytterligere 132 mill. (15+117) i 2023 til energieffektiviseringstiltak og etablering av solceller i egne bygg. Inkludert mva-refusjon kan dette finansiere tiltak for 165 mill. I tillegg er det i vedtatt økonomiplan innarbeidet 9 mill. i 2023, slik at det totalt er avsatt 174 mill. til formålet i 2023.

Klimatilpasning

Klimatilpasning - Drift 2023

Navn2023202420252026
Tall i tusen
Oslotrær – ivareta lokalt artsmangfold og redusere klimagassutslipp9 5009 5009 5009 500
SUM9 5009 5009 5009 500