Nye bevilgninger til klimatiltak for å redusere direkte utslipp 2024–2027

Nye bevilgninger til klimatiltak, tall i tusen

VirksomhetTiltak 2024202520262027
Renovasjon- og gjenvinningsetaten (selvfinansierende)Utredningsmidler – 65 % materialgjenvinning og avfallsforbrenning med karbonfangst
11 000
BymiljøetatenMerkostnader grunnet overgang til nullutslipp og andre krav
21 200
21 200
21 200
21 200
Kjøp av transporttjenester (Ruter)Kostnadsvekst
129 000
129 000
129 000
129 000
Kjøp av transporttjenester (Ruter)Drift av kollektivtilbudet
147 500
112 800
112 800
112 800
SUM
308 700
263 000
263 000
263 000

Byrådet foreslår i tillegg å sette av 65 mill. på investeringsbudsjettet til Renovasjon- og gjenvinningsetaten i 2025, i tillegg til tidligere bevilgede midler for å skifte ut renovasjonsbiler. Byrådet foreslår også å styrke utbyggingen av hurtiglading for elektrisk tungtransport og drosje. Det foreslås å sette av 10 mill. i 2024 og 10 mill. i 2025 på Bymiljøetaten – parkerings investeringsbudsjett.