Konsekvenser av koronapandemien

Service-, handel- og industrisektoren oppgir at koronapandemien har påvirket dem i stor grad

Næringslivet har vært inne i en svært krevende periode siden mars 2020, hvor store deler av aktiviteten i Oslo og resten av verden har bremset opp. Noen bransjer har måttet stenge enten fullstendig eller i perioder som følge av påbud, mens andre bransjer har hatt muligheten til å snu seg rundt og har tilpasset seg gjeldende smittevernregler. Samtidig har noen vært mindre preget. Felles for de aller fleste virksomheter uavhengig av bransje, er usikkerhet og uforutsigbarhet.

Resultatene viser at over halvparten av virksomhetene i Oslo (56 prosent) oppgir at koronapandemien har påvirket bedriftens daglige drift enten i stor eller i ganske stor grad. 27 prosent opplyser at driften har blitt påvirket i ganske liten eller svært liten grad. 16 prosent oppgir at driften verken har blitt påvirket i stor eller liten grad..

35 prosent av bedriftene oppgir at det har vært økonomisk krevende i denne perioden. 40 prosent har permittert og 15 prosent har nedbemannet. 15 prosent opplyser at de har holdt stengt i lengre perioder. 19 prosent har måttet foreta endringer i forretningsmodellen som en følge av situasjonen vi befinner oss i.

Undersøkelsen viser også noen lyspunkter: 19 prosent opplyser at de har hatt økonomisk vekst i kjernevirksomheten, og 16 prosent har fått nye forretningsmuligheter.

figur: koronatiltak

Hvordan har koronapandemien påvirket din bedrift? Flere svar mulig. (Totalnivå, n=418)

Hvilke koronatiltak vil bli videreført?

En aktuell problemstilling er om pandemien vil bidra til varige endringer i næringslivet. Digitalisering og mer fleksible arbeidsrammer endrer forutsetningene for hvordan arbeidet er strukturert. Dersom flere kan og vil arbeide hjemmefra, enten med kontorarbeid eller med automatiserte industrielle prosesser, vil det bringe mer arbeid ut av bykjernen og nærmere hjemmet. Hele 7 av 10 bedrifter oppgir at flere jobber på hjemmekontor under pandemien.

Resultatene viser at mange forventer fortsatt fleksibilitet rundt hvor og når arbeidet gjennomføres.. 7 av 10 mener det i framtiden er aktuelt å erstatte reising med digitale møter og å åpne for delvis hjemmekontor, hhv. 71 og 69 prosent. Nær halvparten, 45 prosent, ser for seg å fortsette med fleksibel arbeidstid. Når det kommer til transporttiltak oppgir 1 av 8 (13 prosent) at de tror det vil bli en varig endring i å tilrettelegge for jobbsykling.

Kun 5 prosent tror de vil tilby flere parkeringsplasser enn i dag.

figur: koronatiltak

Hvilke tiltak eller praksis fra koronaperioden vil det kunne være aktuelt for bedriften å videreføre også etter at koronarestriksjonene er lettet? Flere svar mulig. (Totalnivå, n=418)