Klimastrategi for Oslo mot 2030

Klimamålene til Oslo

figur viser mål for direkte utslipp i Oslo - 95 % innen 2030

Direkte utslipp

Oslos klimagassutslipp i 2030 er redusert med 95 prosent sammenliknet med 2009, og med et delmål 52 prosent innen 2023.

jordklode, grønn bakgrunn

Klimarobust

Oslos evne til å tåle klimaendringer er styrket fram mot 2030, og byen utvikles slik at den er rustet for de endringene som forventes fram mot 2100.

lyn, grønn bakgrunn

Skog og areal

Oslos natur skal forvaltes slik at naturlige karbonlagre i vegetasjon og jordsmonn blir ivaretatt, og opptaket av klimagasser i skog og annen vegetasjon øker mot 2030.

figur med trær og teksten skog og areal

Energi

Oslos samlede energiforbruk i 2030 er redusert med 10 prosent sammenliknet med 2009.

termometer

Indirekte utslipp

Oslos bidrag til klimagassutslipp utenfor kommunen er betydelig lavere i 2030 enn i 2020.