Klimastrategi for Oslo mot 2030

2.1.4 Mål for reduksjon i klimagassutslipp i 2023

I et klimaperspektiv er det kort tid til 2030, men det er forholdsvis lenge med tanke på styring av kommunens virksomhet. For å bøte på dette, er det vedtatt et mål også for 2023. En slik milepæl vil legge til rette for vurdering av hvorvidt framdrift sannsynliggjør måloppnåelse og vil være grunnlag for operasjonalisering i de årlige klimabudsjettene.

Som en milepæl for målet om reduksjon i klimagassutslipp i 2030 har bystyret vedtatt:

Oslos klimagassutslipp i 2023 er redusert med 52 prosent sammenliknet med 2009.