Klimaundersøkelsen 2024 – rapport og resultater

Klimaundersøkelsen 2024 – befolkning