Klimaundersøkelsen 2024 – rapport og resultater

Økende bevissthet om overgangs- og klimarisiko

Klimaundersøkelsen inneholder spørsmål om bedriftenes bevissthet om overgangsrisiko og fysisk risiko. Overgangsrisiko er risikoen bedrifter møter ved overgangen til nullutslippssamfunnet. Fysisk risiko er risikoen fra konsekvensene av klimaendringer. Det er ingen store bevegelser i svarene knyttet til bedriftenes overgangsrisiko sammenlignet med tidligere år. 35 prosent mener at bedriftens hovedaktiviteter i svært stor grad og ganske stor grad berøres av omstillingen til et lavutslippssamfunn. 44 prosent forventer at bedriftens hovedaktiviteter på sikt vil berøres av omstillingen til et lavutslippssamfunn.

Det er imidlertid en betydelig økning blant bedrifter som forventer at klimaendringer vil påvirke bedriften lokalt og bedriftens verdikjede. Bedrifter som i stor eller svært stor grad forventer at de blir lokalt berørt av konsekvensene av klimaendringer har økt med 12 prosentpoeng siden 2021. Økningen er størst blant industribedrifter, som går fra 22 prosent i 2023 til 45 prosent i 2024. I tillegg synker andelen som mener de i liten grad blir påvirket av konsekvensene.

Samme trend gjelder for spørsmålet om bedrifter forventer at verdikjeden kommer til å bli berørt av klimaendringer. Her har bedrifter som i stor eller svært stor grad mener bedriftens verdikjede blir berørt økt fra 18 prosent i 2021 til 30 prosent i 2024. Det antas at flere bedrifter har begynt å kjenne på effektene av klimaendringer. Enten har de blitt direkte påvirket av endringer selv, eller så blir de påvirket et eller flere steder i verdikjeden. Økningen er størst hos større bedrifter (50+ ansatte), men det er også en økning blant små (5-19 ansatte) og mellomstore (20-49 ansatte) bedrifter. Det er også flere av de større bedriftene som forventer at de på sikt vil bli påvirket av omstillingen til et lavutslippssamfunn.