Vi må reise smart. Vi må reise grønt. Og det hadde vært gøy hvis vi kunne reist innovativt også. Og gjerne mest mulig stressfritt. Og billig.

Hvem vet, kanskje kan vi fyke til jobb på en rakett fylt med såpebobler en gang i framtiden? Kanskje vi henter i barnehagen med en drone? Det vi vet er at Oslo skal bli en utslippsfri by i løpet av 11 år. Og vi vet at jobbreiser i Oslo står for en stor andel av Oslos klimagassutslipp.

Derfor spurte vi næringslivet: Hvordan kan vi legge til rette for smarte og utslippsfrie jobbreiser?

Klimaetaten inviterte Oslos næringsliv til å høre mer om den nye tilskuddsordningen til smarte jobbreiser, og ikke minst tenke sammen. Hvordan skal framtidens by ser ut, og hvordan kan vi reise utslippsfritt til jobb? Hva kan kommunen bidra med? Den nye tilskuddsordningen gir bedrifter inntil 250 000 kroner i støtte til nyskapende tiltak som fremmer klimavennlige jobb- og tjenestereiser.

Framtidens jobbreise på gule lapper

Svarene var mange og kreativiteten var stor. Til tross for regnvær, kraftig torden og stillestående kollektivtrafikk, dukket det opp over 30 deltakerne til Bykuben denne morgenen for å diskutere innovative og originale jobbreisetiltak.

Det er som kjent enklere å være kreativ sammen med andre, og gule lapper om framtidens jobbtransportløsninger ble etter hvert klistret på de ulike plansjene. Noen nærmest ferdigsnekrede  ideer ble drodlet fram. Andre litt mer surrealistiske (og superinnovative) ideer ble også notert ned. Ingen tvil om at det her ble presentert grobunnen til noe som kan bli til søknader. Fristene  er 15. september og 1. november.

 

Les også: Testet flere reisemåter til jobb og fant en ny favoritt

Hjemmekontorhub og subsidiering av el-lastesykkel

− Kanskje pendlerens behov kan løses ved at flere arbeidsgivere slår seg sammen og oppretter «hjemmekontor-huber» i utkanten av byen, summet det fra det ene bordet. Gruppa som prøvde å finne løsninger for familiefaren mente at utlån av el-lastesykler som gjør barnehagelevering enklere var veien å gå. Og bør ikke arbeidsgiver egentlig bli flinkere til å synliggjøre og premiere de ansatte som reiser klimavennlig til og fra jobb?

Sykkelparkering som er trygg og praktisk for alle de nye sykkeltypene, parkeringsplasser som omgjøres til sykkelmekkeverksteder og samkjøring i felles-biler eid av arbeidsgiver var noen av de andre ideene som kom fram på verkstedet.

Klima- og energifondet ønsker å gi støtte til tiltakene som har en original vri eller som i størst mulig grad begrenser fossilbiltrafikken. Tiltakene behøver ikke å være helt nye – også tiltak for smart forbedring av eksisterende løsninger kan få støtte.

 

Sollading av elsykler

Tilskuddsordningen ble omtalt av E24 i vår, hvor Veidekke avslørte at de ønsker å søke støtte til mobilitetscontainere med elsykler som lades av solenergi. På den måten skal de bli enkelt å reise klimavennlig til og fra bygge- og anleggsplassene Veidekke har til enhver tid.

Klimaetaten håper «Smart jobbreise»-ordningen vil stimulere til nytenkning og kreative tiltak blant kommunens bedrifter. Det er bedriftene som best kjenner egne behov og muligheter, og som kan utvikle gode løsninger og incentiver rettet mot egne ansatte for å få flere til å gå, sykle eller reise kollektivt.

 

Innovasjonsverkstedet på Bykuben viste at det er en haug med gode ideer på tegnebrettet. Nå gleder vi oss til neste skritt: å motta alle søknadene!