ZERO har på oppdrag fra Klimaetaten i Oslo kommune laget denne virkemiddelanalysen for å finne ut hvordan man kan akselerere salg og bruk av elektriske varebiler i hovedstaden.
Stor takk til bilforhandlerne, leasingselskapene, håndverkerne, varebilsjåførene, Klimaetaten og andre som har bidratt med innsikt, kunnskap og forslag til løsninger.

Skrevet av:
Knut Vold/ZERO
Ingvild Kilen Rørholt/ZERO
Harald Maaland/ZERO