Klimaetatens innspill til høringssvar om NOU fra Energikommisjonen

For å nå klimamålene i 2030 foreslår kommisjonen ekstraordinære tiltak på kort sikt. Oslo skal kutte alle utslipp innen 2030, og er dermed en foregangsby for hvordan sikre en energiforsyning tilpasset et utslippsfritt samfunn. Klimaetaten støtter energikommisjonens forslag om å raskt innføre en handlingsplan for en storstilt energieffektivisering, og mener handlingsplanen bør utvikles som et styringsverktøy for å redusere energibruken på tvers av offentlige instanser. Klimaetaten mener kommisjonens forslag om krav til lokal energiproduksjon er viktig for å få til en massiv utbygging av fornybar energi på tak, som kan bidra til å øke egen energiproduksjon og redusere effekttopper.

Til byrådsavdeling for miljø og samferdsel, 08.03.23