– Vi ønsker å bidra aktivt og positivt i det grønne skiftet som må komme i hele samfunnet, sier Bjørn Næss, administrerende direktør i Oslo Handelsstands Forening. Våre medlemmer har en nøkkelrolle i Oslos grønne omlegging. Vi ønsker sammen med våre medlemmer å innta en mer aktiv og synlig rolle i det grønne skiftet 

Næring for klima er Oslo kommunes klimanettverk for næringslivet i hovedstadsregionen, og over 130 bedrifter og organisasjoner er med.  

– Vi kan ikke nå klimamålene uten næringslivet, og det er gjennom dialog og samarbeid vi raskest oppnår resultater, sier Sirin Stav, byråd for miljø og samferdsel. Oslo Handelsstands Forening representerer bedrifter som er avgjørende for grønn omstilling i Oslo, og vi ser fram til å samarbeide tettere med dem.  

Byråd for miljø- og samferdsel Sirin Stav.

Fersk undersøkelse viser at næringslivet er i bevegelse

Resultatene fra Klimaundersøkelsen 2022 viser at bedriftenes holdninger til mulige klimatiltak fra kommunen tydelig har beveget seg. Flere bedrifter er nå mer positive til å gi nullutslippsløsninger fortrinn i vare- og nyttetransporten i Oslo.

– Det er flott å se at flere bedrifter nå står midt i det grønne skiftet. Dette skiftet er helt nødvendig, men også krevende. Derfor skal Oslo-bedriftene ha ros for at de er så fremoverlente og viser endringsvilje til klimatiltak, sier Heidi Sørensen, direktør i Klimaetaten. Det at Oslo Handelsstands Forening nå melder inn i Næring for klima viser hvordan næringslivet satser.

– Vi ser at de største virksomhetene har et forsprang i den grønne omstillingen, og er opptatt av å bidra til at også de mindre bedriftene kan bli med. Derfor er det veldig stas når aktører som Oslo Handelsstands Forening går foran og baner vei for også mindre bedrifter som vil gjøre tiltak for klimaet, sier Sørensen.

Klimaundersøkelsen har vært gjennomført årlig siden 2017. Den kartlegger adferd og holdninger til klimatiltak hos befolkning og næringsliv i Oslo og de tidligere Akershus-kommunene. Undersøkelsen gjennomføres av Opinion på oppdrag for Klimaetaten i Oslo, og består av en del for befolkningen og en del for næringslivet. Antall respondenter for befolkning er 1502 for Oslo og 1000 for Akershus, mens det er 443 respondenter fra Oslos næringsliv.

Heidi Sørensen, direktør i Klimaetaten

 

Om OHF: 

Oslo Handelsstands Forening (OHF) er en næringsforening for handel, service og servering i Osloregionen, med nær 2000 bedriftsmedlemmer. Gjennom aktiv dialog med politikere og myndigheter jobber vi for å gjøre hverdagen enklere for våre medlemmer. OHF ble stiftet i 1841. 

 

Om Næring for klima: 

Næring for klima er Oslo kommunes klimanettverk for næringslivet i hovedstadsregionen. 

Formålet med Næring for klima-nettverket er å skape en arena for dialog og samarbeid mellom kommunen og næringslivet om å nå klimamålene, og å mobilisere næringsliv og andre virksomheter til aktivt å bidra til å nå Oslos klimamål mot 2030 i tråd med klimastrategien.