For andre år på rad inviterte vi partnerne i Næring for klima til julelunsj på Oslo rådhus. Partnerskap ble lansert i 2022, som et nytt medlemsnivå med tettere oppfølging og sterkere fokus på god klimaledelse. Med 30 bedrifter har vi nådd maks kapasitet for partnere for 2023, men fra 2024 er det mulig for flere å bli med som partnere.

Byråden åpnet lunsjen med å ønske velkommen, og anerkjenne alvoret både i nyhetsbildet og i klimakrisen. Om klima og fremtidsutsikter var hun likevel tydelig:

– Jeg er jo grunnleggende optimist, men også med et alvor i bunn, sier byråd for miljø og samferdsel, Marit Vea.

Byråden uttrykte også stor ydmykhet over å skulle lede et nettverk med så mye kompetanse. Selskapene som var tilstede på lunsjen er alle partnere i Næring for klima, og har forpliktet seg til å utvise god klimaledelse.

Det ble rom for gode samtaler og julemat, samtidig som gjestene fikk påfyll av klimakunnskap fra de dyktige Klimapilotene Hauk Are Fjeld og Julie Malene Fusdahl. De gav en oppdatering på hvordan det står til med klimaet i 2023, og delte av sin lange erfaring med å drive med klimakommunikasjon.

To poenger som kan være verdt å merke seg:

  • Det er 70% sjanse for at vi når utslippstoppen i 2023 og at det bare går nedover herfra
  • 27% av nordmenn mener at næringslivet har størst ansvar for å løse klimakrisen

Med det tar vi med oss både håp og arbeidslyst inn i 2024! Takk til alle partnerne som tok seg tid til et avbrekk i juleinnspurten og bidro til gode samtaler rundt bordene.