Bademiljøs rørleggerbedrift Søstrene Amundsen på Sinsen i Oslo har allerede hatt elbiler med rekkevidde opptil 200 kilometer i flere år. Med sine 18 ansatte kjører de ut på rørleggeroppdrag og rehabilitering av bad i Oslo og omegn.

– Vi ønsker alltid å være fremoverlente og først ute. Men det må også være lønnsomt. Vi har med unntak av en vareleveringsbil, kun elvarebiler. Vi fikk vår første elvarebil i 2015 og innen 2019 var alle varebiler elbil. Vi bruker også en femseter elbil som tre ansatte pendler med inn fra Moss om morgenen. Alle våre ansatte har også byttet til elbil privat etter de begynte med det i jobb, sier daglig leder Line Volle Amundsen.

bilde av Line Volle Amundsen

Daglig leder i Søstrene Amundsen, Line Volle Amundsen.

Grønt skifte i vare- og nyttetransporten

Resultatene fra Klimaundersøkelsen 2022 viser at bedriftenes holdninger til utslippsfri transport tydelig har beveget seg de siste årene. Blant annet oppgir over halvparten av bedriftene med kjøretøy at de enten allerede kun har el-kjøretøy eller planlegger å øke el-andelen de nærmeste månedene.

Dette bekreftes av tallene for nybilsalget de siste årene.  Elvarebilenes andel av nyregistrerte varebiler i Oslo har økt fra 7 prosent i 2017 mot 35 prosent så langt i 2022. Elvarebilbestanden er nå på 11 prosent i Oslo, mens elvarebilene bare utgjør 3 prosent av varebilparken i landet som helhet.

– Det er veldig flott å se at stadig flere bedrifter tar klimavennlige valg og at er i gang med det grønne skiftet. Vi er helt avhengig av å også ha med oss næringslivet om vi skal nå klimamålene innen 2030. Det grønne skiftet er helt nødvendig, men også krevende. Derfor skal Oslo-bedriftene ha ros for at de er så fremoverlente og viser endringsvilje til klimatiltak, sier direktør i Klimaetaten, Heidi Sørensen.

bilde av Heidi Sørensen

Heidi Sørensen, direktør i Klimaetaten

Flere positive til fortrinn for nullutslippsløsninger

I Klimaundersøkelsen 2022 oppgir flere bedrifter at de ønsker å gi nullutslippsløsninger fortrinn i varetransporten. 68 prosent sier er positive til å gi varebiler med nullutslipp fordeler ved leveranser i sentrum (mot 46 prosent i 2018), mens 57 prosent oppgir at de er positive til å gi elvarebiler prioritert tilgang til parkering og varelevering. (mot 43 prosent i 2021).

Hva synes dere om å gi elbilfordeler i sentrum og bomring?

– Det synes jeg er fint. Vi som driver næring kan ikke velge bort bil, og da er det fint at dette støttes, sier Line Volle Amundsen.

  • Bla ned for å se Amundsens tips til bedrifter som ønsker å bytte til elektrisk.

57 prosent oppgir at er positive til økt miljødifferensiering i bompengeavgiftene. Dette er en oppgang fra 36 prosent i 2018.

Fortsatt en vei å gå: Parkerings- og lademuligheter

Resultater fra Klimaundersøkelsen for næringslivet viser også at flere er positive til at områder i sentrum forbeholdes nullutslippskjøretøy.

Oslo kommune er i prosess med å teste ut nullutslippssone i deler av sentrum. I den forbindelse hentes det innspill fra næringsaktører om muligheter og utfordringer ved en slik sone. Søstrene Amundsen har bidratt med slike innspill.

Mohammad Naseri er en av håndverkerne i Søstrene Amundsen som ofte reiser på oppdrag i Oslo sentrum. Selv om rørleggerbedriften er godt rustet for en nullutslippssone med sine elbiler, savner han flere parkerings- og lademuligheter for håndverkerne på oppdrag i sentrum. Flere lademuligheter ute på oppdrag ville generelt skapt større fleksibilitet for de ansatte.

Line Volle Amundsen i Søstrene Amundsen mener elbiler har flere fordeler:

  • Lavere drivstoffkostnader
  • Lavere bomkostnader
  • Miljøvennlig
  • Lite vedlikeholdskostnader
  • Rask varm bil om morgenen
  • Fremtiden
mann utenfor elvarebil

Håndverker Mohammad Naseri i Bademiljø Søstrene Amundsen. Foto: Kaja Møller-Hansen.

– Drømmescenarioet er at det kommer flere parkeringsplasser med lading tildelt håndverkere, sier Naseri.

Ønsker din bedrift å bytte til el? Her er noen tips:

Daglig leder Volle Amundsen har gjort seg flere gode erfaringer med utskiftning av bedriftens kjøretøy, og deler gjerne noen tips med andre som ønsker å bytte til elbil:

– Den som er ansvarlig for innføring bør selv ha god kjennskap til elbil. Og inkluder ansatte i avgjørelsen og kartlegg hvordan bilene skal lades over natt. Hurtiglading er ikke lønnsomt. For å lykkes med elbil, må bilene kunne lades privat eller på bedriftens område. Det er også store forskjeller på rekkevidde. Sjekk grundig opp at bilen du vurderer passer til formålet, både med rekkevidde og størrelse, sier Line Volle Amundsen.