Innerst i et boligfelt på Skøyen ligger et av Fortum Oslo Varmes fjernvarmesentraler beskjedent til.  Men anlegget er langt fra så lite som det ser ut til. 300 meter inn i fjellet finnes nemlig et kloakkbasseng og en stor pumpe som kjører 3800 kubikk med kloakk i timen inn i to digre varmepumper. Disse trekker varme ut fra kloakken og forsyner byen med fjernvarme nok til å varme opp 13 000 leiligheter i året.

Billig produksjon av fjernvarme

Fjernvarmen i Oslo

 •  Er 99 prosent fornybar.
 • Står for ca. 20 % av oppvarmingsbehovet (25 % av effektbehovet i kuldeperioder).
 • Leveres til 952 boligblokker, 3 300 eneboliger/rekkehus og 1 141 næringsbygg i Oslo.
 • Består av energi fra avfall (63,9%), strøm (24,6%) og varmepumpene på Skøyen (7,8%).
 • Består av 60 mil med fjernvarmerør og 30 millioner liter vann i kontinuerlig sirkulasjon.

Kilde: https://www.fortum.no/innsatsfaktorer-fjernvarme

På innsiden møter vi driftstekniker Per Ivar Bergseth. Han har ansvaret for daglige kontroller av anlegget på Skøyen. I tillegg kontrollerer han anleggene på Rodeløkka, Økern og Tokerud.

– Dette er et av de billigste og mest miljøvennlige anleggene vi har, og er derfor også det viktigste jeg følger opp, sier Per Ivar som deler ut verneutstyr før vi tar fatt på tunnelen som leder til anlegget. Vanligvis tar Per Ivar sykkelen fatt når han skal på sin daglige kontrollrunde, som involverer alle sanser.

kloakk gir fjernvarme i Oslo

Per Ivar Bergseth og Truls Jemtland fra Fortum Oslo Varme.

– Jobben min går ut på å sjekke at alt fungerer som det skal. Da gjelder det å se, lukte og høre. I tillegg har jeg blant annet ansvaret for vedlikehold, sier han.

Han informerer om rutiner ved utløst gass- eller brannalarm, men har per dags dato aldri opplevd alvorlige problemer med anlegget. De siste 12 månedene har leveringssikkerheten vært på hele 99,92 prosent.

– Gjennomsnittlig ligger den på 98-99 prosent. Anlegget kan stoppe opp innimellom som følge av lavt kloakktilsig, sier han og legger til at det da bare er snakk om noen få minutter.

– Vi kunne kanskje trengt noen flere innbyggere, så vi får litt mer kloakk, sier han og ler.

At anlegget på Skøyen stopper opp noen minutter, har imidlertid lite å si for osloboernes varmeforsyning. Fjernvarmesystemet henter nemlig ut varme fra flere energikilder.

 

10 grader varm kloakk

Varmepumpene på Skøyen

 • Henter varme fra Oslos kloakk med to store varmepumper.
 • Kloakken som energikilde leverer varme og varmtvann tilsvarende behovet til 13 000 leiligheter, hver med et gjennomsnittlig energiforbruk på 10 000 kWh i året.
 • 19 millioner liter kloakk går gjennom varmesentralen årlig.
 • Varmepumpene leverer varmt vann opp mot 90 grader ut på fjernvarmenettet.

Varmen fra kloakken utgjorde i fjor 7,8 prosent av fjernvarmen, mens 63,9 prosent kom fra energigjenvinning av avfall. I tillegg hentes noe av varmen blant annet fra trepellets, biogass og bioolje.

– Vi utnytter de ressursene som allerede finnes, i stedet for å la dem gå til spille. Det er en del av den sirkulære økonomien som er bra for samfunnet og veldig bra for miljøet, sier Truls Jemtland.

I anlegget på Skøyen renner det en konstant strøm av cirka 10 grader varm kloakk som varmepumpeanlegget bruker som energikilde. Varmen som hentes ut av kloakken økes ved hjelp av varmepumpene, slik at temperaturen i fjernvarmen øker med 35 av totalt 90 grader før den sendes ut i de tusen hjem.

kloakk gir fjernvarme i Oslo

Driftsetkniker Per Iver Bergseth kommer seg raskere gjennom sin daglige kontrollrunde på sykkel.

– Kloakkbassengene ligger i to høyder, slik at «møkka» siles ut. Vi henter ut cirka 4-5 grader med varme fra den delen av kloakken som er helt flytende, sier Per Ivar.

<img src="https://www.klimaoslo.no/wp-content/uploads/sites/2/2024/01/Oljefyr-40-450×300.jpg" srcset="https://www.klimaoslo.no/wp-content/uploads/sites/2/2024/01/Oljefyr-40-450×300.jpg 450w, https://www.klimaoslo.no/wp-content/uploads/sites/2/2024/01/Oljefyr-40-1536×1024.jpg 1536w, https://www.klimaoslo.no/wp-content/uploads/sites/2/2024/01/Oljefyr-40-2048×1365.jpg 2048w, https://www.klimaoslo.no/wp-content/uploads/sites/2/2024/01/Oljefyr-40-1920×1280.jpg 1920w, https://www.klimaoslo.no/wp-content/uploads/sites/2/2024/01/Oljefyr-40-1440×960.jpg 1440w, https://www.klimaoslo.no/wp-content/uploads/sites/2/2024/01/Oljefyr-40-1080×720.jpg 1080w, https://www.klimaoslo.no/wp-content/uploads/sites/2/2024/01/Oljefyr-40-680×453.jpg 680w" width="0" height="0" alt="
Truls Jemtland

– Varmen vi henter ut sendes så gjennom varmepumpene, som øker temperaturen. Dette virker omtrent som varmepumpene mange har hjemme. Deretter bruker vi denne varmen i byens fjernvarmenett, supplerer Truls.

Oslo kommune gir støtte til borettslag som vil fjerne oljefyren og oljetanken og skifter til miljøvennlig oppvarming” />
Smarte folk
Fossilfri oppvarming: Søk før desember hvis borettslaget skal få penger!

På jakt etter nye kilder for fjernvarme

Fra 2020 vil det ikke lenger være tillatt å bruke fossil olje eller parafin til oppvarming av verken boliger eller næringsbygg. I tillegg til å være med på å fase ut fossil oljebruk til oppvarming, fører også fjernvarme til bedre luftkvalitet både inne og ute.

– Lokale oljefyrer avgir blant annet CO2, NOx og støv, mens flere av innsatskildene til fjernvarme er helt utslippsfrie, sier Truls. Han forteller også at energigjenvinningsanlegg og varmesentraler som brenner bioenergi har begrensede utslipp. Disse er svært godt kontrollert til enhver tid, og tiltak iverksettes umiddelbart om grenseverdiene overskrides.

kloakk gir fjernvarme i Oslo

Truls Jemtland fra Fortum Oslo Varme foran fjernvarmesentralen.

Finske Fortum og Oslo kommune eier 50 prosent hver av Fortum Oslo Varme, og Truls er godt fornøyd med samarbeidet med kommunen.

– Fjernvarme er et satsningsområde i Oslo. Kommunen har et stort fokus på områdeutvikling og miljøarbeid, og gode energiløsninger er en viktig del av dette, forteller han.

Oppvarming av bygninger

Fra Oslo kommunes klima- og energistrategi:

 • Bruk av fossilt brensel skal fases ut innen 2020 (da trer et nasjonalt forbud i kraft) og erstattes av alternative energikilder til oppvarming.
 • Det skal etableres en overordnet plan for vannbåren energi (varme- og kjøleplan) innen 2020.

I tillegg til at både endringsvilje og innsats er stor, ser han også et spennende utviklingspotensial der flere fjernvarmeselskap er tidlig ute med å se på andre energikilder til fjernvarmen.

– Vi ser for eksempel på mulighetene for å benytte overskuddsvarmen fra datahaller i fjernvarmen, og hvordan vi kan få til å lagre termisk energi – både gjennom døgnet og gjennom året, sier Truls.

Kjell Havre Iversen sitter foran en bærbarpc på kjøkkenbordet og søker på energiportalen.no
Smarte folk
Sjekk hvor enkelt huset ditt kan spare energi og penger