Fossilfri oppvarming: Søk før desember hvis borettslaget skal få penger!

Det er penger å spare når fyringsanlegget erstattes av miljøvennlig oppvarming, men nå haster det.

Tekst Gunnhild Baade Foto Oda Hveem

Fra 1. januar 2020 er det forbudt å fyre med fossil olje i Norge. Frem til 1. desember 2018 hjelper Oslo kommune borettslag og sameier som vil bytte til mer miljøvennlig oppvarming.

Oslo kommune har siden 2007 gitt pengestøtte til borettslag og sameier som fjerner oljefyr og tank, samtidig som de går over til fornybar energi. Det er det snart slutt på.

Støtteordningen avsluttes 1. desember 2018. Søknader levert etter fristen vil ikke bli innvilget. Det betyr at byens mange borettslag og sameier som skal kvitte seg med oljefyren bare har fem måneder på seg til å få støtte fra kommunen. 

– Nå gjelder det å være raskt ute om man vil ha hjelp til å bli kvitt oljefyren. De borettslagene og sameiene i Oslo som bruker fossil olje til oppvarming bør sette dette på agendaen allerede nå i sommer, sier Heidi Sørensen, direktør for Klimaetaten som forvalter kommunens tilskuddsordning.

VIDEO: Se hva Henrik gjorde med fyringsanlegget sitt.

Mange har ennå ikke lagt om til fossilfri oppvarming

Det er et sted mellom 1 500 og 2 000 større oljefyringsanlegg i Oslo.

Heidi Sørensen, direktør i Klimaetaten

Mange av disse er boligsameier og borettslag som kan få hjelp. Hvor mye ditt får i støtte avhenger blant annet av hva slags oppvarming man vil ha i stedet for fossil oljefyring.

– Støtten beregnes ut ifra energibehovet i bygget, inntil 50 prosent av de godkjente kostnadene som tiltaket medfører, sier Heidi Sørensen. Hun understreker at ordningen fra kommunen er svært gunstig.

Smarte folk
Fare for flere nedgravde miljøbomber i Oslo
Risiko for forurensing

Det er mange gode grunner til å bli kvitt eksisterende oljefyr og tank. Bare i Oslo er det totalt mer en 7 500 oljefyrte anlegg som til sammen slipper ut 120 000 tonn CO2 i året. Det tilsvarer 11 prosent av alle klimagassutslipp i kommunen. Derfor er det bra for Oslo at det nasjonale forbudet mot fossil oljefyring innføres.

I tillegg kan det være penger å spare om man går fra fossil til fornybar oppvarming. Den nedgravde oljetanken kan også være en tikkende miljøbombe, da den kan begynne å lekke og forurense omgivelsene. Dersom uhellet skulle skje kan det bli katastrofalt for både miljøet og lommeboka.

Gode grunner for å kvitte seg med oljefyren og tanken nå

  • Fra 1.januar 2020 blir det forbudt å fyre med fossil olje.Frem til 1. desember 2018 får du økonomisk hjelp fra Oslo kommune til å erstatte oljefyren med en mer miljøvennlig varmeløsning.
  • Du slipper å frykte oljelekkasjer. Lekkasjer kan forurense eiendom, jordsmonn og grunnvann – og potensielt medføre store miljøskader og økonomisk ansvar.
  • Du bidrar til bedre luftkvaliteten i Oslo.
  • Du reduserer klimagassutslippene. En oljefyrt leilighet forurenser mer enn 1,3 biler i året.

– Jo fortere du får tanken opp fra bakken, jo bedre – både for miljøet og din egen økonomi, sier Heidi Sørensen.

Oslo kommune anbefaler å ta kontakt med fagfolk for å finne ut hvilken varmeløsning som passer best for ditt borettslag eller sameie.

Bor du i enebolig eller rekkehus kan du for øvrig søke Enova om støtte til å bli oljefri. I år kan du få inntil 50 000 kroner avhengig av hvilken varmeløsning du bytter til. Neste år halveres støtten til utfasingen og den fjernes helt i 2020.

Oslofolk får det travelt med å erstatte fossil oljefyring før 2020.
Smarte folk
Bransjen frykter at mange venter til det er for sent med å tilpasse seg fyringsforbudet

Lurer du på noe om fjerning av oljefyr og tank?

For å få vite mer om Oslo kommunes støtteordning, ta kontakt på 

Enova  svarer deg gjerne på

Du kan også lese mer om hvordan du går frem for å fjerne oljetanken og hvilke alternativer for oppvarming du har på  oljefri.no.

 

Kriterier for å søke: 

For å få støtte fra Oslo kommune må du søke og få søknaden godkjent før du bestiller materialer og tjenester, eller inngår avtale med leverandør.  

Her er søknadssiden.

Smarte folk
Han kastet ut oljefyren og sparte penger