Sjekk hvor enkelt huset ditt kan spare energi og penger

Lurer du på hvordan du kan redusere energiutgiftene for boligen din? Energiportalen.no gir deg svaret.

Tekst Sissel Fantoft Foto Fartein Rudjord

Energiportalen.no er et gratis, online verktøy hvor du taster inn boligadressen din og får opp en detaljert oversikt over boligens energibruk. Du kan også legge inn ulike energitiltak, som for eksempel installasjon av varmepumpe, og se hvor mye du sparer i årlige utgifter på det. Kjell Havre Iversen bor på Majorstua med samboer og hund, men har kjøpt ny leilighet i Midtstugrenda  i Holmenkollåsen. Den er i ferd med å pusses opp, før de kan flytte inn. Han tar en titt på Energiportalen mens energirådgiver Bjørge S. Kristoffersen svarer på spørsmål via telefon.

– Først skal du beskrive boligen slik den er i dag, sier Kristoffersen, mens Iversen legger til oppdaterte data om energikilder, antall beboere, innetemperatur, hvor ofte og lenge beboerne dusjer og så videre.

– Leiligheten er på 212 kvadratmeter, og jeg setter gjennomsnittstemperaturen til 21 grader, samt nattsenk, for det kan vi styre når vi er ferdige med oppussingen. Vi får kun led-belysning, og det er jo bra i forhold til energibruk. Jeg vil anslå at vi dusjer om lag åtte minutter hver, fem ganger i uka, sier han.

– Årlig energibruk er delt mellom oppvarming, tappevann, belysning og teknisk utstyr, og det er de to første dere kan påvirke mest gjennom atferd, forklarer Kristoffersen.

Iversen har søkt og fått støtte til etterisolering fra Oslo kommune, men siden boligen er fra 1996 er den relativt godt isolert allerede.

– Du kan faktisk få vel så god effekt ved å redusere innetemperaturen eller bruken av tappevann. Som en tommelfingerregel sier vi at for hver grad du skrur temperaturen opp eller ned så endrer oppvarmingsbehovet seg med fem prosent, sier Kristoffersen.

 

Energiportalen bevisstgjør boligeierne om energibruken i boligen deres og hjelper kommunene med å redusere CO2-utslipp fra boligmassen.

Jan Kristian Mardal, markedssjef i Energiportalen
Viktige tiltak for å spare energi

Når Iversen har lagt inn alle tilgjengelige data for sin bolig er det på tide å begynne med del to. Altså hvilke tiltak han ønsker å gjennomføre. Deretter beregnes det hvilke besparelser man kan oppnå, ut ifra de ulike tiltakene som er valgt.

Fra Oslo kommunes klima- og energistrategi

– Bruk av fossilt brensel til oppvarming skal fases ut i Oslo innen 2020 og erstattes av alternative energikilder til oppvarming.
– Oslo kommune skal arbeide for å redusere energiforbruk i bygg med 1,5 TWh innen 2020.

– Energiportalen gjør boligeierne bevisste om energibruken i boligen. Det er en digital analyse som beregner hvor mye energi boligen bruker og hvor mye du sparer ved å oppgradere hjemmet ditt, forteller markedssjef Jan Kristian Mardal i Energiportalen AS.

Det man kan spare på de ulike tiltakene vises i både kilowattimer, kroner og CO2-utslipp.

I Oslo var oppvarming av bygningsmassen den tredje største kilden til klimagassutslipp i 2015, etter transportsektoren og avfallsforbrenning. – Derfor er hva kommunene gjør på dette området viktig for å redusere utslippene, sier Mardal.

Nettsiden energiportalen

På energiportalen.no får du tips til hvilke tiltak du kan gjøre for å få ned energiforbruket på boligen din, og dermed spare penger.

Oversikt over energibruk

Energiportalen ble lansert i 2012, og hovedeier i selskapet Energiportalen AS er Prognosesenteret. De fleste store norske kommuner, inkludert Oslo, har kjøpt lisens slik at innbyggerne kan bruke portalen.

– Når du har tastet inn adressen din, kommer det opp beregninger for din bolig basert på offentlig informasjon. Blant annet matrikkelen – Norsk standard for energiberegning av bygg – koblet opp mot offentlig tilgjengelig bygningsinformasjon. Umiddelbart får du opp et estimat for energibruken din, forklarer Mardal. 

Lav terskel for å teste portalen

Energiportalen kan brukes både av eksperter, som takstmenn, men like gjerne av bestefar på 90 år.

– Det er viktig for oss at portalen har en lav brukerterskel, slik at alle kan teste effekten av ulike energitiltak i egen bolig, sier Mardal.

Når du legger inn ulike energitiltak vil du også få opp forslag til lokale leverandører som kan gjøre jobben for deg.

– Disse aktørene har ingen kommersiell binding til oss, vi mottar adressene med jevne mellomrom fra bransjeforeningene. Vurderer du for eksempel å skifte ut den gamle oljefyren med en varmepumpe kan du kontakte de tre nærmeste varmepumpeforhandlerne og innhente pristilbud fra dem, sier Mardal.

Flere boliger skal med

Siden energirådgivningen er digitalisert, er den også veldig kosteffektiv for kommunene.

– Det som er vakkert med dette er at den enkelte boligeier tar den store kostnaden ved å investere i energitiltak, fordi det lønner seg. Besparelsen finansierer investeringen og mer, framholder han.

Foreløpig er det først og fremst eneboliger, rekkehus og småhus som omfattes av Energiportalen. Energitiltak i leiligheter i sameier og borettslag besluttes gjerne av et styre, og ikke av den som bor i leiligheten.

– Det foreligger også informasjon for en del leiligheter, men mange steder gjelder matrikkelinformasjonen for hele gården. Vi jobber med å lage en løsning som tar for seg hver enkelt leilighet basert på beliggenhet i gården, sier Mardal.

Penger å spare

I Norge finnes det om lag 2,5 millioner boliger, hvor halvparten ble bygd før 1970. I gjennomsnitt bruker en norsk bolig energi for 20.000 kroner per år. Tilbakemeldingene fra brukere av Energiportalen er positive.

– Dette er blant de klimaaktivitetene som virkelig engasjerer innbyggerne. Brukerne er interessert i å redusere sine energikostnader og øke komforten, sier Mardal.

 

Dette kan en gjennomsnittlig enebolig fra 1970 med 170 kvadratmeter bruksareal over to etasjer+kjeller spare årlig. Eksempelet tar utgangspunkt i en strømpris på 90 øre/kWh (inkl. nettleie), et forbruk på 31300 kWh i året og fire personer i husholdningen:

  • Isolere veggene:                 4780 kroner
  • Isolere taket:                       1940 kroner
  • 3-lagsvinduer:                    3300 kroner
  • Varmestyring natt/dag:    2080 kroner
  • Varmepumpe luft/luft:      6700 kroner
  • Varmepumpe luft/vann:  11360 kroner (vannbåren oppvarming)
  • Bergvarme:                         13830 kroner (vannbåren oppvarming)

Kilde: Energiportalen

 

Også Kjell Havre Iversen er fornøyd med informasjonen som kommer frem i Energiportalen etter at han har forsøkt seg frem med ulke tiltak. Ifølge Energiportalen vil han spare 1008 kroner i året når han etterisolerer boligen.

– Det er fint at det også kommer frem hvor mye CO2-utslipp man sparer med de ulike tiltakene. Men jeg skulle gjerne hatt noe å sammenligne med. Når det står at vi for eksempel reduserer CO2-utslippene med 129 kilo per år sier ikke det meg så mye. Men det er bra at man kan gå inn på Energiportalen og selv beregne hva som lønner seg å gjøre. Hvis den årlige besparelsen er liten, kan man kanskje vurdere å bruke pengene på noe annet, sier han.

Her finner du Energiportalen for boliger i Oslo!

Har du spørsmål? Ring Energiportalens ENØK-telefon på 47 22 20 76

 

Her kan du søke om støtte til: