– Jobben min er å sørge for at folk har bysykler tilgjengelig og at alle holdeplassene til kollektivtransporten i Oslo er i god stand. Kort sagt, gjøre hverdagen til folk litt bedre. Det er en fin jobb, synes jeg. Å ha elvarebil som arbeidsplass trives jeg godt med. Du hører ikke noe motorstøy og stillheten er behagelig siden jeg tilbringer så mye tid i bilen. Jeg kommer meg også enkelt rundt i hele Oslo uansett hvor jeg trenger å dra.

Mina jobber som driftsmedarbeider i UIP Drift AS som blant annet står bak Oslo Bysykkel. I tillegg til ombæring av bysykler har de drift og vedlikehold av mange hundre holdeplasser i Oslo for Ruter og Sporveien. Arbeidet inkluderer fjerning av tagging, vask, sjekk av lys, skifte av rutetabeller, rydde og erstatte knust glass, skru fast løse benker og mye annet vedlikehold. Denne jobben utføres av en liten gjeng som kjører rundt i fire elvarebiler som frakter dem rundt i hele Oslo fra den ytterste markagrensen til midten av sentrum.

– Avstanden jeg kjører i løpet av en arbeidsdag kan være stor, men rekkeviddeangst er ikke noe jeg føler på. Bilen går langt og det finnes i tillegg både kommunale og private ladeplasser overalt. I sentrum er det også egne ladeplasser for elvarebiler. Parkeringer er også enkelt med elvarebil. Det er plasser overalt, de er billigere og vi står gratis på beboerparkering.

Jeg får plass til alt jeg trenger av verktøy og utstyr jeg skal bruke i løpet av dagen

En kvinne bærer en stige ut av en elvarebil

Moderne elvarebiler har god lagringsplass og lang rekkevidde. Bilene Mina og kollegene kjører har installert verktøykasser og skuffer med plass til alt som trengs for å løse oppdrag.

Bilene har plass til alt vi trenger av håndverktøy, i tillegg til litt større ting som stige, glass, benker og deler og utstyr til drift av reklamefinansierte lehus og bysykkel. Ombæring av sykler skjer i Ford eTransitene.

På spørsmål om hvorfor UIP Drift valgte å gå fra fossil til elektrisk er Cristine helt tydelig på fordelene.

– Det ville vært unaturlig å velge noe annet siden rekkevidden nå er godt innenfor vårt behov i jobbene vi gjør daglig.

Det er plasser overalt, de er billigere og vi står gratis på beboerparkering.

Elbil er både enkelt og miljøvennlig

Christine Surlien er Prosjektleder i UIP Drift AS og sier følgende om bilene de har valgt:

– Bilene vi bruker har ca 300 km rekkevidde og inkluderer to Nissan e-NV 200, to Citroen eJumpy og to Ford eTransit. I løpet av 2024 utvider vi med enda en Ford e Transit i tillegg til en Ford eTransit kranbil. I tillegg er lavere driftskostnader, vår profil, miljøet i Oslo og bedre komfort for sjåførene våre veldig gode grunner til å velge fossilfri hverdag.

Mina starter og slutter arbeidsdagen sin på plassen hvor bilene står parkert om natten. Hun synes elbil er helt problemfritt.

– Lading er enkelt. Jeg bare drar ut kontakten om morgenen, pakker bilen og kjører av gårde. På slutten av arbeidsdagen parkerer jeg og setter inn laderen igjen. Da vet jeg den er klar til neste dag. Jeg synes også det er viktig er at vi kjører biler med nullutslipp, siden vi faktisk må kjøre bil hele dagen for å gjøre jobben vår. Og det er kanskje ikke alle som vet at elvarebiler også kjører gratis gjennom bomringen?

– De er billigere i drift, er enkle å bruke og har god ladekapasitet.

– Etter 2025 stilles det krav om elvarebil hvis du skal levere på oppdrag for Oslo Kommune.

– De oppleves som en god arbeidsplass av ansatte som bruker dem.

– De kjører gratis i bomringen

– Næringsparkeringsplasser er forbeholdt deg med elvarebil.

– Elvarebiler parkerer gratis på beboerparkering.

– Du får avgiftsfordeler ved innkjøp av elvarebil.

– Du kan få inntil 50% i støtte for opplegg til infrastruktur til ladere. Søk her.

– Elvarebiler bidrar til å få ned klimagassutslippene i Oslo.