Budsjett og strategi

Referansebane for klimagassutslipp i Oslo fram til 2030

Utslippene kan ventes å gå betydelig ned fra 2009 til 2030. Allerede gjennomførte tiltak oppnår imidlertid knapt halvdelen av Oslo kommunes klimamål om 95 prosent reduksjon.

image

CICERO Senter for klimaforskning og Transportøkonomisk institutt (TØI) har utarbeidet en referansebane for klimagassutslipp i Oslo kommune fram til 2030 og en beregningsmodell for videre analyser av utslipp og mulige klimatiltak, på oppdrag fra Klimaetaten i Oslo kommune.

Referansebanen gir anslag for hvordan klimagassutslippene innenfor Oslos grenser kan utvikle seg hvis det ikke gjennomføres ytterligere klimatiltak etter utgangen av 2021.

Resultatene viser at utslippene kan ventes å gå ned fra 2020 til 2030, og betydelig ned i forhold til anslått 2009-nivå, men at allerede gjennomførte tiltak bare oppnår knapt halvdelen av Oslo kommunes klimamål om 95 prosent reduksjon fra 2009 til 2030.

Innhold

Last ned fullversjon av rapport:

Referansebane Oslo 2022, CICERO Report 2022-03