Utredninger

Indirekte og direkte klimagassutslipp fra mobilitet i Oslo kommune

Denne studien omfatter personbiler, busser, varebiler og tyngre kjøretøy, skinnegående transportmidler som trikk, T-bane og tog, og sjøgående transportmidler som opererer innenfor Oslo kommune.

image

Denne rapporten er skrevet som del av et samarbeidsprosjekt mellom Oslo kommune v/Bymiljøetaten og Klimaetaten, CICERO, SIFO Oslo Met og NORSUS for utvikling av indikatorer for bærekraftig og redusert forbruk. Som del av dette prosjektet ble det fra Klimaetaten foreslått å få gjort en analyse av indirekte utslipp av klimagasser fra mobilitet i kommunen, som et supplement til det klimaarbeidet kommunen har gjort både med hensyn til klimabudsjett og klimaregnskap basert på direkte utslipp. Formålet med analysen har vært å utvikle modell- og metodegrunnlag for å kunne beregne hvor stort det indirekte og direkte utslippet av klimagasser per år er fra ulike typer transport, transportmidler og drivstoff som benyttes av kjøretøy og ansatte i Oslo kommune, og av kjøretøy og kollektivruter med adresse eller base i Oslo.

Innhold