Fikk halv million i støtte til ladeplasser: – Nå kan alle lade elbilen!

I Abellund garasjelag på Manglerud er nå alle de gamle rekkegarasjene tilrettelagt med ladeplasser for elbil. Her er styrelederens beste råd til dere som vurderer det samme.

Tekst Ingunn Solli Foto Per Christian Lind Oppdatert

Stadig flere av Oslos innbyggere har kjøpt eller planlegger å kjøpe en elbil. For mange er det nettopp lademuligheter som er det store usikkerhetsmomentet. Det bestemte Abellund borettslag på Manglerud at de ville gjøre noe med.

— Vi har 140 rekkegarasjer fra 60-tallet, og det elektriske anlegget var like gammelt. Men så var det en del som kjøpte elbil og plugget inn i de gamle stikkontaktene, og det var ikke det elektriske anlegget dimensjonert for. Det var rett og slett brannfarlig, forteller Gianni Feraco, styreleder i Abellund garasjelag.

Her kan borettslaget eller sameiet ditt søke om støtte til ladeplasser for elbiler. 

Klimatilskudd

Fikk penger fra kommunen

I 2018 sa generalforsamlingen derfor ja til å bygge nytt elektrisk anlegg og infrastruktur for lading, og i desember 2019 stod det nye anlegget ferdig. Det har kostet, men garasjelaget har også fått 500 000 kroner i tilskudd fra Oslo kommunes Klima- og energifond.

— Det kom godt med, kan du si. For vi måtte både bytte ut gamle trafoer og grave ned nye kabler i bakken. Det var en stor jobb, sier Feraco, som medgir at generalforsamlingens vedtak om å bygge ut ladeinfrastrukturen, ikke ble fattet helt uten diskusjoner.

— Engasjementet var stort, ja! Det har aldri vært så mange folk på møtene våre som når vi diskuterte utbygging av ladeinfrastruktur. Men vi måtte jo uansett fornye elanlegget i garasjene og få det opp til 2020-standard. Og til slutt ble vi enige om at det var dumt å ikke legge til rette for lading av elbil i samme slengen, sier han.

Smarte folk
Kjøpe brukt elbil? Dette må du se etter!

Stadig flere elbiler og ladeplasser

I Oslo er det nå en elbilandel på 17 prosent, men samtidig er det 57 prosent elbiler blant nye biler som selges. Når andelen elbiler øker i hovedstaden, øker også etterspørselen etter elbilladere og de aller fleste ønsker å lade bilen hjemme fra sin egen garasje eller parkeringsplass.

Bergljot Tjønn

Derfor gir Oslo kommune støtte til å få på plass ladeinfrastrukturen, slik at det blir lettere for beboerne i borettslag og sameier å lade bilen trygt hjemmefra. Siden tilskuddsordningen ble opprettet i 2017 har 1135 borettslag søkt om og fått støtte i Oslo. Dermed har kommunen bidratt til å legge til rette for 55 238 ladepunkter.

— Borettslagene vil nok oppleve økt etterspørsel etter lademuligheter fra beboerne sine framover. Vi tror det er lettere for mange borettslag å bygge ut ladestasjoner dersom de vet at kommunen tar en del av regningen, så vi oppfordrer alle til å sjekke ut støtteordningen vår, sier teknologirådgiver Bergljot Tjønn i Klimaetaten.

bil lader
Smart reise
Nå kommer det flere ladere

God investering

For hver enkelt beboer i Abellund borettslag på Manglerud har kostnaden kommet på omtrent 17 000 kroner. Så kommer kjøp og montering av en eventuell ladeboks i tillegg. Så langt har 35 av beboerne montert ladeboks i garasjene sine.

— Mange av beboerne våre sier at de ser utbyggingen som en god investering. Boligen øker jo i verdi dersom du har en garasje med topp moderne elektrisk anlegg, godt lys og mulighet for å lade elbil, sier Feraco, som absolutt anbefaler andre borettslag og sameier å gjøre det samme, om de har mulighet.

Men han har også noen klare råd på veien:

— Først og fremst bør dere absolutt vurdere å leie inn en uavhengig prosjektleder som kan holde i hele prosessen. Husk også at det ikke er så enkelt å trekke tjukke kabler om vinteren. Eventuelt gravearbeid bør også planlegges slik at det kan foregå når det ikke er frost i bakken. Og sist, men ikke minst: Det er ikke mulig å gi beboerne for mye informasjon! Send brev, heng opp oppslag og informer alle beboere løpende gjennom hele prosessen. Det er stor forskjell på hva folk får med seg eller forstår, så hold det enkelt og lettfattelig.

Klimatilskudd.no: Se alle tilgjengelige støtteordninger du kan søke fra Klima- og Energifondet

Oppgradering
Slik får borettslaget ditt støtte til lading av elbil