Klimavennlige jobbreiser

Over halvparten vil videreføre muligheten for hjemmekontor

Flere koronatiltak som påvirker reisevaner har også hatt en klimaeffekt. Mange bedrifter mener det er aktuelt å videreføre en del slike tiltak også etter at pandemien er over. 4 av 10 bedrifter vil videreføre fleksibel arbeidstid også etter at koronarestriksjonene er lettet, mens halvparten av bedriftene sier at flere nå jobber på hjemmekontor, uavhengig av restriksjonene. Videre svarer mer enn 6 av 10 at de vil videreføre muligheten for delvis hjemmekontor, noe som er en nedgang fra i fjor, men fortsatt en høy andel.

Det er også mer enn 6 av 10 som også fremover vil erstatte reising med digitale møter, mens 5 prosent vil fortsette med flere parkeringsplasser etter at koronarestriksjonene er lettet.

Flere tilrettelegger for klimavennlige jobbreiser

I tilretteleggingen for klimavennlige jobbreiser ser vi fortsatt en positiv utvikling. Stadig flere bedrifter tilrettelegger for at ansatte kan reise mer klimavennlig til og fra jobb.

47 prosent har helt eller delvis tilrettelagt for ladeplasser for elbil, mens tilsvarende andel i 2018 var 40 prosent.

Økningen over tid har vært størst når det gjelder trygg sykkelparkering: 68 prosent av bedriftene har gjennomført eller delvis gjennomført dette, mot 56 prosent i 2018.

13 prosent har helt eller delvis etablert ordning med sykler til utlån (8 prosent i 2018), mens 66 prosent har tilrettelagt for garderobe med dusj.

I tillegg har 23 prosent helt eller delvis etablert vaskeplass for sykkel, en økning fra 18 prosent i 2018.

Når det gjelder avgiftsbelagte parkeringsplasser svarer 11 prosent at de helt eller delvis har innført dette. Det var en økning i andelen som har innført avgiftsbelagte parkeringsplasser fra 2018 til 2020 (fra 9 prosent til 21 prosent), mens andelen som har innført dette har falt i årene etter 2020.