Holdninger til klimatiltak

Samtidig som stadig flere bedrifter innfører miljøledelsessystemer og setter seg klimamål, har også holdningene til mulige fremtidige klimatiltak fra kommunen tydelig beveget seg. Flere bedrifter er nå mer positive til å gi nullutslippsløsninger fortrinn i varetransporten i Oslo: 68 prosent sier at de er svært eller noe positive til å gi varebiler med nullutslipp fordeler ved leveranser i sentrale byområder, f.eks lengre leveringstidspunkter (mot 46 prosent i 2018).

Videre oppgir 63 prosent at de er positive til tyngre vekting av miljø- og klimahensyn i offentlige anbud (mot 45 prosent i 2018).

Også når det gjelder økt miljødifferensiering i bompengeavgiftene er det en økende andel som er positive, fra 36 prosent i 2018 til 57 prosent i dag.

Videre sier 57 prosent i år at de er svært eller ganske positive til å gi elektriske varebiler prioritert tilgang til parkering og varelevering, sammenlignet med biler som går på diesel eller bensin. Dette er omtrent tilsvarende andel som i 2020 (54 prosent), men en økning fra 2021 (43 prosent).

 

44 prosent av bedriftene sier de er svært eller noe positive til å forbeholde områder i byen/sentrum til nullutslippsskjøretøy, noe som er en økning fra 33 prosent i 2021.