Bruk av kjøretøy

Samtidig som bedriftene synes å være mer positive til innføring av insentiver til å ta i bruk nullutslippskjøretøy, planlegger mange av bedriftene som har egne kjøretøy overgang til nullutslippstransport.

Over halvparten av bedriftene med kjøretøy oppgir at de planlegger å øke andelen el-kjøretøy de nærmeste månedene, eller at de allerede har kun el-kjøretøy.

Av virksomhetene som bruker varebiler, oppgir 44 prosent at en eller flere av disse er elektriske.

Sammenlignet med tidligere, er det flere som stiller krav til utslippsfri levering (30 prosent) etter at det var en nedgang fra 2020 (26 prosent) til 2021 (20 prosent). Samtidig er det bare 27 prosent som planlegger å etterspørre utslippsfrie leveranser de neste 12 månedene.