– Det er mange som tenker at de ikke bidrar til marin forsøpling, for de kaster jo aldri noe selv i sjøen eller elva, sier Synnøve Fagerhaug Dalen. Hun er plastkoordinator i Bymiljøetaten i Oslo kommune.

Vi står ved Akerselvas bredde på Grønland i Oslo, og titter ned på en flytebrygge som ligger og dupper i vannet. Trash Trawl heter den og er en søppeloppsamler. Ved hjelp av to rør som stikker ut samler den opp søppel som kommer flytende ned Akerselva og fanger det før det når Oslofjorden.

– Så langt ser vi at røyk, snus og matprodukter står for mesteparten av avfallet, sier Fagerhaug Dalen.

TrashTrawl i Akerselva

TrashTrawl ligger sentralt til i Akerselva ved Vaterlandsparken.

Søppeloppsamleren har ligget der i et års tid. En lang lense lenger opp i elven gjør at søppelet føres til den ene siden av elven og fanges opp av lensene til flytebrygga. Nå skal avfallet analyseres for å finne ut hva som havner i elva. Klarer man å finne ut hva som kastes kan man kanskje gjøre noe med  årsaken til forsøplingen. Selve analysen vil ikke være klar før nærmere jul, men noen resultater har de allerede nå.

  • Røyk og snus står for ca 25 % av gjenstandene: sneiper, snus, snusbokser, røykpakker, plasten rundt røykpakken
  • Rusrelaterte produkter står for 18,5 % av avfallet: sprøyter, innpakning til sprøyte og annet emballasje
  • Mat- og drikkerelatert produkter står for 16,5 % av avfallet: flasker, bokser, matemballasje, engangskopper og engangsbestikk.

Marin forsøpling er et globalt problem

Marin forsøpling, det vil si avfall som havner i sjø og vann, er et stort problem. I år går TV-aksjonen til WWFs arbeid for å bekjempe plast i havet. Trash Trawl er et viktig bidrag for å hindre at søppel havner i Oslofjorden.

Synnøve Fagerhaug Dalen

Synnøve Fagerhaug Dalen, plastkoordinator i Bymiljøetaten

– Vi ser er at mesteparten av søppelet stammer fra avfall som skjer lokalt ved elva. Hvis man mister noe på bakken så havner det ofte i elva. For eksempel når man sitter ved elva og har med take-away, kaffekopp, røyksneiper og snus. Regnvann og vind fører ofte dette med seg ut i elva.

Akerselva strekker seg fra Maridalsvannet og munner ut i Oslofjorden i en kulvert under Oslo S. 9,8 kilometer med elv gjennom urbane strøk i Oslo, hvor mange bruker uteområdet i parker langs elva.

Søppelet blir telt og veid

– Søppelet som har blitt samlet inn blir tørket, telt og veid, sier Fagerhaug Dalen.

Det er Bymiljøetaten som står bak prosjektet, mens selve analysen av innholdet gjennomføres av Oslofjordens Friluftsråd og Salt Lofoten. Avfallet fra elva er samlet inn i ulike perioder, og det har vært en stor jobb å analysere det.

Analysemetoden «Strandsøppel dypdykk» er utviklet av SALT Lofoten, opprinnelig for strandrydding. Den er nå tilpasset Trash Trawl. Det er ganske nytt i Norge at man fanger søppel i vassdrag.

– Målet er å kunne komme med noen konkrete tiltak for å hindre forsøpling. Det kan man først gjøre når man vet hvilken type søppel som havner i elva, sier rådgiver i Oslofjordens Friluftsråd, Nicolay Moe.

Han har tidligere ryddet mye søppel fra strender. Utfordringen med avfall i Akerselva er at den stammer fra mange ulike kilder. Man må dermed sette inn mange ulike tiltak for hindre forsøpling i utgangspunktet. Det samme gjelder for søppel på strendene. De har antatt at Akerselva har vært en transportør av avfall til strendene i Indre Oslofjord, og det har de fått bekreftet.

foto av Nicolay Moe

Nicolay Moe i Oslofjordens Friluftsråd analyserer søppelet.

– Søppeldata er den eneste indikatoren for marin forsøpling som gir informasjon om kilden. Denne informasjonen kan brukes til forebygging, dersom den er detaljert nok til å si noe om kilde og adferd, sier Moe.

Både Moe og Fagerhaug Dalen er tydelig på at det må gjøres noe med årsaken til forsøpling.

– Det handler mye om bevissthet. Jeg tror ikke intensjonen til folk er å forsøple, men det handler mer om å passe på at en flik av sjokoladepapiret ikke blåser avgårde eller putte kaffekoppen i en overfylt søppelkasse, sier Moe.

 

TrashTrawl

TrashTrawl fanger primært opp lette gjenstander som flyter.

Et omfattende arbeid gjenstår før de kan se helt sikkert hva Oslofolk kaster. 5-6 sekker skal fortsatt analyseres. Når hver bit må tørkes før den telles og veies, er det liten tvil om at dette tar tid. Det er store mengder data som skal gjennomgås før den endelige rapporten er klar.

 

Alle kan bidra til mindre plast i havet

Når det settes ut en søppelfanger i en elv, betyr det at folk ikke trenger å tenke over om vi kaster ting?

– Dette er symptombehandling. Det er ikke en løsning. Vi vet at Oslofjorden og verdenshavene er fulle av forsøpling. Vi har ikke kommet så langt at mange vet hva den forsøplingen består av. Det er kjempefint for oss å få analysen og vise at dette er reelt. Dette er i Oslo, elva og fjorden vår, sier Fagerhaug Dalen.

For selv om Trash Trawl fanger opp mye av søppelet før den havner i fjorden, må vi fortsatt slutte forsøple.

– Vi må øke bevisstheten om at det forbruket vi har i dag må reduseres. Det er viktig for plast i havet-problematikken. Forbruket har gjort at plast er et materiale vi har brukt til alt. Vi har brukt plast til engangsmaterialer, og er det riktig? spør Fagerhaug Dalen.

Hun sier at de allerede nå ser en koblingen til plast i havet og den forsøplingen vi ser i bybildet. Det har en stor sammenheng med take away-kulturen vi har i Oslo, typisk mat i farta-produkter.

Røyksneiper, brukt snus, matemballasje

Røyksneiper, brukt snus og matemballasje er noen av funnene i Akerselva.

Hun presiserer at dette bare er søppel som elva fører med seg i fjorden. Det er mye annet søppel i Oslofjorden som stammer fra andre steder.

  • Les mer: Oslo kommune vedtok i 2019 en handlingsplan mot plastforurensing.