Bort med unødvendig plast!

En ny handlingsplan mot plastforurensing skal gjøre Oslo til en plastsmart kommune.

Tekst Ellen Omland Foto Ellen Omland

– Jeg var nesten litt skuffa over at de ikke merket at vi tok bort produkter av plast.

Anja Stokkan er plastkoordinator i Oslo kommune og

Handlingsplan mot plastforurensing

De kortsiktige målene:

  • Oslo kommune har en ambisjon om å fase ut all bruk av unødvendige engangsartikler av plast i kommunens virksomheter innen utgangen av 2019.
  • Oslo kommune skal innen utgangen av 2019 stille krav om at bruk av unødvendig engangsplast reduseres, og at annen plast kildesorteres og leveres til resirkulering, når kommunal eiendom leies ut til arrangementer.

De langsiktige målene:

  • Innen 2022 skal all bruk av unødvendige engangsartikler i plast i Oslo, både i kommunens egne virksomheter og i byen generelt, være faset ut.
  • Oslo kommune skal legge til rette for at plastavfall samles inn og håndteres på best mulig måte, slik at det ikke havner i naturen.
  • Oslo kommune skal bidra til at strandsonen, fjordområdene og vassdragene i Oslo ryddes regelmessig, med særlig fokus på viktige naturområder.
  • Oslo kommune skal samarbeide med relevante forskningsinstitusjoner og andre for å øke kunnskapen om kilder til spredning av mikroplast i byens vassdrag og i Oslofjorden.

har laget Oslos første handlingsplan mot plastforurensing. Andre kommuner har også laget plan, men Oslo har den mest omfattende og forpliktende. Det er litt av et nybrottsarbeid.

Målet er å kutte mest mulig av plastforbruket i kommunen.

Handlingsplanen gjelder for 2019 og 2020. Kommunen skal redusere unødvendig bruk av engangsplast og sette i gang tiltak som forhindrer marin forsøpling, det vil si at plast kommer ut i havet.

Og «plastkrigeren» startet i egen etat.

Handlingsplan mot plastforurensing

Anja Stokkan er plastkoordinator i Bymiljøetaten i Oslo kommune og har skrevet den nye handlingsplanen mot plastforurensing som nylig er vedtatt.

Bort med engangsplast

I kantina i Bymiljøetatens øverste etasje på Hasle har man god utsikt over byen mens man nyter lunsjen. Muligens var det kokkene som fikk de ansattes fokus over på mat, og ikke utstyr, men her tok det altså lang tid før de ansatte merket at plasten var så å si borte.

– I kantina var jeg veldig spent på reaksjonen til folk som spiste her når vi byttet ut ting, men det tok ganske lang tid før folk la merke til det, sier Stokkan.

Hun sier hun nesten ble litt skuffet over at folk ikke merket at de gjorde noe.

– Egentlig er det ganske interessant for det betyr at folk ikke savnet det, sier Stokkan.

Flere er usikre på hva slags plast som skal kastes i den blå posen.
Avfall
Dette kaster oslofolk oftest feil i de blå posene

Finner alternativer til plast

Inne på kjøkkenet står en maskin med to hull som Stokkan stikker hendene sine ned i. Nå får hun tredd på et par gummihansker. Når hun er ferdig med å bruke dem, stikker hun hendene ned igjen, hanskene blir igjen i maskinen. Dermed kan hun bruke dem flere ganger.

Fortsatt hansker av plast, men altså ikke engangs lenger. Dette er et av tiltakene de har satt i gang for å redusere bruken av engangsplast.

– Alle har vært positive og kantineansatte er villige til å teste ut nye ting. Det har vært et interessant eksperiment, sier Stokkan.

Noen av tiltakene de har gjort er å fjerne engangssmørpakker og erstattet dem med en stor smørblokk man forsyner seg av. Plastbestikk og plasttallerkener er borte. Smoothie forsyner man seg av selv fra en mugge i glass, og youghurtbegere er erstattet av store boller, hvor man forsyner seg i en skål.

Men all plast er foreløpig ikke borte.

Selv om engangs ostepakker er erstattet av skiver på fat bruker de fortsatt plastfolie til å dekke over fatet for å ta vare på maten mens den ligger ute. I mellomtiden jobber de med å finne nye og bedre alternativer.

 

Skal du leie må du unngå plastforurensing

Oslo kommune er ansvarlig for å godkjenne søknader om en del private arrangementer i byen.

– Vi jobber med å få på plass krav til aktører som skal organisere arrangementer på kommunal eiendom. Unødvendig bruk av plast skal reduseres, avfall skal sorteres og håndteres på riktig måte, sier Stokkan.

For nå skal Oslo være en plastsmart kommune.

Anja Stokkan på Huk
Smarte folk
Her er Oslos første «plastkriger»

Tanken bak handlingsplanen er at Oslo kommune skal ungå plastforurensing så mye som mulig. Oslo har vært opptatt av å få ned plastforbruket og hadde tidligere i vinter en støtteordning til tiltak mot plastforsøpling.

– Ingen andre kommuner har en så omfattende handlingsplan mot plastforurensning, sier Stokkan.

Likevel er det noe hun skulle ønske var med i planen. Blant annet tydelige tiltak på småbåthavnene og tydeligere tiltak når det gjelder opprydning.

De samarbeider også med næringslivet. Oslo kommune har blant annet inngått et samarbeid med Clean og Sintef om å utvikle filter til vaskemaskiner slik at man får fanget opp mikroplast som klærne avgir når du vasker dem. I dag får man kjøpt vaskeposer man kan legge blant annet fleecegensre i for å fange opp mikroplasten, men dette filteret skal altså være en del av vaskemaskinen.

Plogging på Tøyen
Meninger
Takk for at du vil plukke plast!