På agendaen sto klimaledelse, bærekraftige vaner alle kan legge seg til, samt energi og energieffektivisering. 

Underveis ble det god tid til diskusjon i pausene. Med oppfordring til å prate med noen man ikke kjente fra før, ble det knyttet mange nye kontakter denne dagen!

Byrådssekretær Jenny Kosberg Skagestad deltok ivrig gjennom hele møtet, og tok med seg masse inspirasjon, idéer og notater tilbake til byrådet.

Med klimaledelse i fokus

Etter frokost og mingling var det duket for første del av programmet. Her stod klimaledelse i fokus. Klimaetatens direktør presenterte tall fra årets klimaundersøkelse, før Stiftelsen Miljøfyrtårn orienterte om den nye generasjonen miljøledelse.

Administrerende direktør i Stiftelsen Miljøfyrtårn, Ann-Kristin Ytreberg, forteller om den nye generasjonen miljøledelse.

Utviklings- og kompetanseetaten kunne også fortelle om hvilke klimakrav kommunen stiller i sine anskaffelser, til inspirasjon for de oppmøtte. Medlemmene i Næring for klima brukte godt over 100 milliarder kroner på innkjøp i fjor. Viktigheten av den grønne innkjøpsmuskelen kan derfor ikke overvurderes.

I Næring for klima setter vi klimaledelse i system gjennom det nylanserte partnerskapet. Partnere i Næring for klima rapporterer åpent om klimaregnskap, klimamål og -tiltak gjennom Klimapartneres rapporteringssystem, og har tettere dialog med Klimaetaten om sitt klimaarbeid.

Etter pilotering av partnerskap gjennom 2022 åpner vi nå for nye partnere i 2023! Lurer du på hvordan du kan bli partner? Les mer her.

Ingunn Lie fra Klimaetaten orienterte om partnerskap i Næring for klima.

Praten om maten – og andre bærekraftige vaner

Etter en kaffepause med gode samtaler og diskusjoner kunne Fremtind, Handelshøyskolen BI, Oslo kommune, Oda og ISS fortelle om hvilke grep de har tatt for å gjøre sine virksomheter grønnere.  Innlederne var samstemte i at arbeidsgivere har et viktig ansvar når det kommer til bevisstgjøring av sine ansatte, og tilrettelegging for å kunne gjøre mer bærekraftige valg i hverdagen.

Siri Mittet fra Gruten

driver Oslos kanskje mest bærekraftige og sirkulære bedrift, der kaffegrut blir til gourmetsopp.

Hege Kolberg fra Kruser

vil revolusjonere Oslos båtliv. Innen 2030 skal utslippsfrie delebåter være normen!

Bim Kase fra Norsk Gjenvinning

gir sine beste tips for avfallsreduksjon.

Fire virksomheter tok praten om maten: ISS, Oda, Handelshøyskolen BI og Bymiljøetaten.

Eskild Josten fra ISS, Turi Pettersen fra Oda, Line Tveiten fra Bymiljøetaten og Greta Koch fra BI var enige om at overgangen til bærekraftig mat krever god og tydelig ledelse.

Hanne Iversen Rye fra Fremtind

oppfordrer til å utfordre de ansatte til å endre vaner i løpet av en måned.

Gruten og Kruser, to medlemsbedrifter som har gått lengre enn de fleste innen sirkulære forretningsmodeller, fortalte om sitt arbeid. Ett av tiltakene som ble trukket frem var klimanudging: Hvordan nesten umerkelige justeringer kan vri folks valg i mer bærekraftig retning.  Dette gjør det lettere for forbrukere å velge den grønneste løsningen – uansett om det er for ansatte i kantinen eller for kunder. Det var inspirerende å høre hvordan tilsynelatende små grep kan gjøre en stor forskjell!

Energitiltak som monner

UiO:Energi, Hafslund Oslo Celsio, Oslo Havn, Asko og Energi Salg Norge sto for innholdet i programmets tredje del. Det var et tema som virkelig er i vinden: energi og energieffektivisering. Her var det gode muligheter for å notere seg både store og små grep som kan spare kloden for utslipp og virksomhetene for store utgifter.

Aleksander Jørgenrud fra ASKO

er kjent som «solkongen» og tegnet et tydelig bilde av farta i utbygging av solceller i Oslo. Det er ingen tvil: Den må opp!

Direktør for UiO:Energi Vebjørn Bakken

ga innsikt i hva vi kan forvente av fremtidens energisystemer.

Ingrid Bjerke Hauan og Bergljot Tjønn fra Klimaetaten

fortalte om kommunens energisatsing og tilskuddsordninger – og oppfordret til å komme med idéer til nye tilskuddsordninger!

Iren Aanonsen fra Hafslund Oslo Celsio

beskriver hvordan overskuddsvarme fra et datasenter kan gjenbrukes i Oslos fjernvarmesystem.

Rune Stenseth fra Energi Salg Norge

ga sine beste tips for energisparing.

Vi i Næring for klima er glade for å høre at flere i etterkant har knyttet nye kontakter de vil følge opp med også etter møtet. Vi er stolte over å ha så mange dyktige og fremoverlente medlemmer i nettverket. Nå ser vi frem til å ønske dere velkommen på flere arrangementer utover høsten og vinteren!