Tittelen plasserer Oslo på kartet som en av Europas mest ambisiøse og handlekraftige byer, og viser at vi har tatt på oss den gule ledertrøyen i det grønne skiftet. Den er en anerkjennelse av hva vi har fått til, gjennom langsiktig arbeid og bred oppslutning om ambisiøse mål for byutviklingen.

Men tittelen betyr mer enn en grønn fjær i hatten. Den kan føre til direkte klimaresultater – gjennom å inspirere til økt innsats.

VIDEO: Vi spurte folk hva de mener Oslo bør vise fram i miljøhovedstadsåret.

Flere med på laget

Allerede nå ser vi mange trykke på gasspedalen for tiltak og ambisjoner, inspirert av miljøhovedstadsåret. Ruter har ambisjoner om å få så mange elbusser de bare klarer på veiene i 2019. De planlegger også å sette de første elektriske fergene i drift allerede neste år. Ruter vil forsere innfasingen nettopp fordi Oslo er miljøhovedstad i 2019.

Posten og Bring ønsker å ta i bruk elektriske varebiler og nullutslippsløsninger i Oslo raskere. Målet er å benytte utelukkende fornybare energikilder i kjøretøy og bygg.

-At miljøhovedstadsåret inspirerer til positiv konkurranse blant byens organisasjoner, kunnskapsmiljøer og næringsliv – om å få satt nye ideer ut i livet i enda raskere takt – er derfor gode nyheter. Herved er dere utfordret, sier Anita Lindahl Trosdahl!

 

De internasjonalt anerkjente arkitektene i Snøhetta vil bruke anledningen til å gå igjennom interne planer, for å sikre et godt miljøperspektiv i alle prosjekter. OBOS forteller på sin side at de vil sette i gang to såkalte forbildeprosjekter i Futurebuilt-programmet i 2019 – et 10-årig samarbeidsprosjekt i Oslo-regionen som skal fremme klimavennlig arkitektur.

Også Oslo Bislett Games melder at de tar utfordringen og «skal bli Europas spydspiss innen idrett og bærekraft i 2019″.

 

Lar du deg inspirere?

Oslo kommune kan bare kontrollere en liten andel av byens klimagassutslipp. Skal vi nå målet om å redusere utslippene med 95 prosent innen 2030 må vi ha hele byen med oss på laget.

At miljøhovedstadsåret inspirerer til positiv konkurranse blant byens organisasjoner, kunnskapsmiljøer og næringsliv – om å få satt nye ideer ut i livet i enda raskere takt – er derfor gode nyheter. Herved er dere utfordret!

Når byen blir farget grønn i miljøhovedstadsåret håper vi også at byens befolkning lar seg inspirere til nye miljøhandlinger i sin hverdag.

Grønn dal i Oslo

Byen skal farges grønn

Akkurat nå planlegger vi programmet for miljøhovedstadsåret. I 2019 skal vi gå foran som rollemodell for andre byer. Vi skal dele våre erfaringer og løsninger for hvordan vi kan skape levedyktige byer. Vi skal løfte frem mennesker og miljøer som med sin innsats og sin kreativitet bidrar til bedre byliv.

Og så skal vi feire oss selv. Vi skal levere et år som inspirerer Oslos befolkning, næringsliv og organisasjoner til bli med videre på veien mot nullutslippssamfunnet.

Sammen er vi miljøhovedstaden!

www.miljøhovedstaden.no

#miljøhovedstaden2019