Aldri før har så mange søkt om støtte til klimatiltak som i 2023. Eksempler på tiltak det har blitt gitt støtte til er etterisolering av leiligheter og installasjon av elbilladere.

Totalt har Oslo kommune gitt 223 millioner kroner i tilsagn. Det er over 100 millioner kroner mer enn i 2022. Den store summen viser at tilskuddsordningene til kommunen er populære blant befolkning og næringsliv:

– Byrådets mål er at kommunen skal spille på lag med innbyggerne og bedriftene for å nå klimamålene og gjøre Oslo til en nullutslippsby. Ved å gi tilskudd fra Klima- og energifondet tar kommunen en del av regningen, og gjør det dermed mer lønnsomt for folk og næringsliv å investere i klimatiltak. Jeg er glad for at så mange Osloborgere og bedrifter viser interesse for å investere i grønne løsninger som tar oss nærmere klimamålene, sier Marit Vea, byråd for miljø og samferdsel.

Byråd Marit Vea (V)

Byråd for miljø og samferdsel, Marit Vea.

Tilskuddsordningene dekker en andel av kostnadene til det som det søkes støtte til.

Om alle tiltakene gjennomføres, utgjør det klimatiltak for over 730 millioner kroner.

Hvert eneste av disse tiltakene bidrar til å kutte klimagassutslipp eller redusere energibruken i Oslo.

Tilskuddene bidrar blant annet til at over 425 tunge kjøretøy daglig kan fylle flytende biogass, og over 4500 nye elbilladere gjør at mange kan lade elbilen hjemme.

Tilskuddene har også bidratt til 83 000 kvadratmeter med ny isolasjon i gulv, vegger og tak, som vil senke strømforbruket for mange av byens innbyggere.

Ekstra støtte til energitiltak

Ordningene som støtter energisparende tiltak har vært de mest populære. I 2023 ga kommunen over 100 millioner kroner i støtte til tiltak som kutter i energibruken til privatpersoner og bedrifter. Mest støtte ble gitt til kjøp og installasjon av solceller, men også de som ville etterisolere og bytte vinduer og dører fikk mye støtte.

Fra september 2022 og ut 2023 doblet kommunen støttesatsen til borettslag og sameier som ville spare strøm. Samtidig økte kommunen støtten til alle som ville etterisolere hjemmene sine. Støtten til solceller ble også økt, både for borettslag, sameier og bedrifter. Bakgrunnen var økte strømpriser, og et behov for å redusere strømbruken og øke energiproduksjonen i Oslo.

Ordningene ble tatt svært godt imot, og allerede i september hadde Klima- og energifondet delt ut beløpet som var satt av til klimatilskudd etter søknader fra byens innbyggere. Det innebar at byrådet økte rammen til fondet, ikke bare én, men to ganger i løpet av fjoråret, og bidro til at alle som søkte og oppfylte kriteriene fikk tilsagn.

Dermed har det vært mulig for Oslofolk å gjøre store investeringer i energitiltak, som de kanskje ellers ikke ville hatt råd til.

Enova har tatt stafettpinnen videre

Den 25. september 2023 lanserte Enova tre nye støtteordninger for energieffektivisering. Ett program rettet mot borettslag og sameier, og to mot yrkesbygg. Da Enova lanserte disse ordningene, avviklet Oslo kommune sine energiordninger. Kommunen gjorde dette for å unngå at tilskuddsordningene skulle overlappe med ordningene til Enova.

Støtte til fossilfri transport med klimatilskudd

Veitrafikk er den største kilden til utslipp i Oslo, og derfor er det viktig med tilskudd som bidrar til at de som må kjøre, kan velge fornybart drivstoff fremfor fossilt. I 2023 ble det derfor blant annet gitt støtte til tre nye stasjoner for flytende biogass. Disse vil kunne sørge for at over 400 tunge kjøretøy, hver dag kan fylle biogass på tanken.

I tillegg opprettet Oslo kommune en støtteordning for ladere til elvarebiler, etter at Enova la ned sin ordning i mai 2023.

– Tilskuddsordningen fra Oslo kommune er kjempefin, og har vært en medvirkende årsak til at vi nå har fått på plass ladere til våre elektriske varebiler. Målet vårt er at alle våre 20 elvarebilene skal være elektriske i løpet av 2024. Nå som vi har fått ladere på plass, er alt klart for utskifting, sier Roar Bautz, daglig leder i Komplett Elektro.

  • Målet med klimatilskuddene fra Oslo kommune er at både næringsliv og privatpersoner tar i bruk mer klimavennlig teknologi eller løsninger.
  • Midlene skal bidra til å redusere klimagassutslippene i Oslo og effektivisere energibruken. Hvor mye de ulike støtteordningene dekker av totalkostnadene varierer. De fleste dekker 20 prosent, men det varierer fra 15 og opp til hele 80 prosent.
  • Det er Klimaetaten som forvalter tilskuddsordningen på vegne av Oslo kommune. En full oversikt over hvilke ordninger kommunen har, finnes på klimatilskudd.no.