Oslo kommune ved Klimaetaten har engasjert SINTEF for å gjennomføre en konsekvens­utredning av utslippsfri byggeprosess i Oslo. Oslo kommune har som mål at bygge- og anleggsvirksomheten i Oslo skal være utslippsfri i 2030.

I denne rapporten har SINTEF undersøkt konsekvenser av en gradvis overgang til utslippsfri gjennomføring av byggeprosesser i Oslo. Rapporten ser på energibruk og energiforsyning på og til/fra byggeplass, kostnadsanalyser, markedsanalyser og vurderer forskjellige utviklingsscenarioer. SINTEF har utredet i hvilken grad utslippsfrie anleggsmaskiner og kjøretøyer er allment tilgjengelig i det lokale markedet i og rundt Oslo, herunder om bruk av slikt utstyr medfører vesentlig ulempe eller merkostnader for utbygger og hvordan dette forventes å utvikle seg fram mot 2030.

For å identifisere hvordan Oslo kommune kan legge til rette for ønsket utvikling med effektive virkemidler har SINTEF etablert framtidsscenarioer for utviklingen av utslippsfrie løsninger for bygge- og anleggsplasser fram mot 2025 og 2030.

Les mer