Utført i mai, 2021, av Opinion på oppdrag for Klimaetaten i Oslo kommune.