Oslo kommune ved Klimaetaten har engasjert SINTEF for å gjennomføre en erfaringskartlegging av utslippsfrie bygge- og anleggsplasser i kommunens prosjekter. Hovedtematikk
er strømforsyning, utslippsfrie anleggsmaskiner og lastebiler, ladelogistikk samt erfaringer og barrierer knyttet til dette. Denne rapporten kartlegger erfaringer fra relevante prosjekter gjennom byggeplasserfaringer og ser nærmere på maskinpark, energiforbruk og energiforsyning.

Resultatene viser at utviklingen mot utslippsfrie bygge- og anleggsplasser går i et høyt tempo selv om det gjenstår noen barrierer og utfordringer. Alle kommunens bygge- og anleggsplasser skal være utslippsfrie innen 2025.

This is an English translation of the report Erfaringskartlegging av krav til utslippsfrie bygge- og anleggsplasser

Les mer