Dette er et av de første systematiske forsøkene på å bruke innkjøpsdata direkte fra en kommunes fakturasystem til å beregne klimagassutslipp fra innkjøpte varer. OsloMet storbyuniversitetet, Forbruksforskningsinstituttet SIFO (SIFO), Senter for klimaforskning (CICERO), og Norsk institutt for bærekraftsforskning (NORSUS) ble invitert inn i et FoU-samarbeid sammen med Oslo kommune for å forsøke å utvikle et indikatorsett som beskriver forbruksutviklingen i Oslo kommune.

 

Les mer