Hvorfor kjøre varebil når du kan kjøre el-sparebil? Spørsmålet har dukket opp på Ruters busser i januar. Kampanjen innvolverer lansering av en splitter ny nettside: klimatilskudd.no.

På toppledersamlingen i Næring for klima høsten 2019 var det flere som pekte på manglende oversikt over støtteordninger som en barriere. Da er det ekstra gledelig at vi allerede få måneder senere kan introdusere den nye nettsiden klimatilskudd.no! Nettsiden gir en samlet oversikt over ulike støtteordninger som bedrifter og privatpersoner kan søke på for å få støtte til gode klimatiltak.

Klimatilskudd.no inneholder i dag alle tilskuddsordningene fra Oslo kommunes Klima- og energifond, samt Enovas støtte til el-varebiler. Nettsiden skal etter hvert bygges ut til også å inkludere flere av Enovas støtteordninger, og gjøre det lett for Oslos bedrifter å finne aktuelle tilskuddsordninger for ulike klimatiltak.

Kommunen stiller klimakrav til transporttjenester

Den nye nettsiden er særlig relevant nå, fordi Oslo kommune nylig vedtok standard klimakrav ved innkjøp av transporttjenester. Arbeidet med kravene har pågått over lang tid, og rammeverket som nå er vedtatt innebærer tydelig prioritering av leverandører som klarer å levere klimavennlig.

Fra 2025 skal alle leveranser til Oslo kommune skje med nullutslipp eller biogass. Gjennom å gå ut med kravene nå, ønsker kommunen å gi transportbedrifter tid til å omstille seg.

Men: Kommunen kan allerede nå kreve utslippsfri varelevering i anbud dersom markedsdialog viser at mange aktører kan levere dette allerede. Og det er det stadig flere som kan!

Vi bruker makten vår som stor innkjøper til å påvirke og vri markedet i riktig retning.

Finansbyråd

Sterk økning i salg av el-varebiler

Enova-støtteordningen for el-varebiler ble lansert 27. august. Ordningen ga en god dytt for el-varebiler siste del av 2019. Frem til lanseringen av støtteordningen utgjorde elektriske varebiler  14 prosent av nybilsalget av varebiler i Oslo i 2019. Tallene for september, oktober november og desember viste en andel på 19 prosent.

Skrått bilde av en elvarebil som kjører gjennom en bomstasjon i Oslo. Blå himmel.

Elektrisk er nå blitt førstevalget for mange av Oslos bedrifter. Og det med god grunn: el-varebilen kjører snart gratis i bomringen, den har lavere vedlikeholdsutgifter, og på klimatilskudd.no finner aspirerende el-varebileiere flere gode tilskuddsordninger til både kjøp av bil og ladeinfrastruktur. Mange av Næring for klima-bedriftene har gått i front på den grønne varebilbølgen.

For det er ikke bare bra for miljøet – det er bra for businessen også. 

Les også: Sparer penger på grønn elvarebil

Klimaetaten ansatte i fjor en egen teknologirådgiver som hjelper bedrifter med informasjon og nyttige tips om overgang til el-varebil. El-varebilkampanjen og nettsiden klimatilskudd.no er noen av de andre virkemidlene kommunen bruker for å tilrettelegge for at flere bedrifter velger el-varebil. Og noen av dere har kanskje allerede sett de første laste- og losselommene forbeholdt el-varebiler? Mer om disse kan du lese i en senere oppdatering!

Hva kan din bedrift gjøre?

Overgangen til utslippsfri varetransport er  avgjørende for at Oslo skal nå målet om nullutslipp i 2030 – og alle kan bidra. Bedrifter med egen bilpark kan planlegge for overgang til el-kjøretøy, og med hjelp av klimatilskudd.no er det lett å få oversikt over de ulike støtteordningene som letter overgangen.

Men også bedrifter som ikke selv driver transporttjenester kan gjøre noe. For alle får vel fra tid til annen levert varer og tjenester? Gjennom å stille krav til leverandører om bruk av elektrisitet eller biogass i varetransporten kan alle Oslo-bedrifter bidra til å vri markedet i riktig retning!