Også denne vinteren har en rekke strekninger såkalt prioritert vinterdrift. Det innebærer at hele veibredden, med kjørefelt, sykkelfelt og fortau, brøytes og feies ekstra godt. Det kommer alle trafikanter til gode, fra bilister til syklister og fotgjengere.  Prinsippet bak prioritert drift er at Oslo skal ha et godt sykkelveinett også om vinteren. Strekningene er nøye utvalgt for god ferdsel og sammenhengende ruter. I tillegg skal også nye og oppgraderte strekninger prioriteres.   Den prioriterte vinterdriften omfatter 120 kilometer veier og gater over hele byen.

Se hvilke det gjelder i dette kartet.

Her har kommunen satt disse kravene til brøytemannskapet:

 • Brøytinga skal starte senest en time etter at det har begynt å snø
 • Mens det snør skal det brøytes minst hver fjerde time
 • Det skal være gjennombrøytet senest fire timer etter at det sluttet å snø

Som hovedregel skal prioriterte sykkelfelt og sykkelanlegg som ligger tett innpå vei saltes for å gi bedre fremkommelighet. Begrunnelsen for at kommunen salter kan du lese lenger ned i artikkelen.

Slik brøytes resten av gatene

Selv om en del strekninger har fått høyeste prioritet, skal du kunne komme fram til fots eller på sykkel i resten av byen, også. Dette er kravene som gjelder om vinteren for resten av veinettet.

Hovedveier – de mest trafikkerte veiene

 • Brøytes når det har kommet 2 cm snø, og skal være gjennombrøytet innen 5 timer.
 • Fortauene og eventuelle sykkelfelt på strekningene brøytes også.
 • Veiene skal være ferdig strødd innen 4 timer etter at de ble glatte.
 • Fortauene strøs med grus. Veibanen og eventuelle sykkelfelt saltes.

Boligveier – de mindre trafikkerte veiene.

 • Brøytes når det har kommet 3 cm snø, og skal være gjennombrøytet innen 5 timer
 • Fortauene og eventuelle sykkelfelt på strekningene brøytes også.
 • Veiene skal være ferdig strødd innen 8 timer etter at de ble glatte.
 • Strøs som hovedregel med grus.

Gang- og sykkelveier

 • Brøytes når det har kommet 3 cm snø, og skal være gjennombrøytet innen 5 timer
 • Separate gang- og sykkelveier skal være ferdig strødd innen 8 timer etter at de ble glatte. Disse arealene strøs med grus.

Du kan lese mer om hvordan det brøytes, gruses og saltes her.

Har det ikke blitt brøytet eller strødd der du ferdes? Gi beskjed til kommunen via bymelding.no!

Visste du at

 • 25 nye kilometer ble tilrettelagt og oppgradert for sykling i Oslo i 2022?
 • 300 nye sykkelstativer ble plassert ut ved parker, badeplasser og i gater?
 • 500 bysykler har piggdekk og kan brukes gjennom hele vinteren?

Hvorfor saltes veiene?

Salt kan gi rust på kjøretøy, skader på vegetasjon og det kan svi for såre poter hos firbente. Likevel er det den beste løsningen for å sikre framkommelighet og trygghet på en del strekninger. Her brukes det salt om vinteren:

 • Kjørebane på hovedveier, inkludert sykkelfelt (det er ikke mulig å holde saltet «unna» sykkelfeltet når resten av veien saltes)
 • På hele veibredden langs det prioriterte veinettet
 • Utvalgte bratte bakker i lavtrafikkerte veier

En hovedgrunn til at det er nødvendig å salte er den typiske Oslo-vinteren. Da får vi gjerne mildvær og smelting på dagen, men kulde på natta. Det gjør det vanskelig å opprettholde en hard vintersåle uten at den blir glatt. Brøytemannskapene bruker salt når grus ikke gir tilstrekkelig virkning, eller for å opprettholde bar vei ved kuldegrader og snøvær. Bar vei gir ofte bedre framkommelighet og trafikksikkerhet enn en vei med snø- eller isdekke.

Kvinne med grønn sykkelhjelm ser på sykkelkartet på mobilen
På sykkel
Nye sykkelkart viser vei

Det saltes når det er glatt. Det kan også saltes preventivt for å hindre at veien blir glatt, og for å hindre at snøen fester seg til underlaget, slik at den blir enklere å fjerne. Turveier i sårbare naturområder, slik som gjennom parker og langs elver, saltes som hovedregel ikke, av miljøhensyn.

Finnes det bedre alternativer for vinterdrift?

Oslo kommune har gjennomført flere pilotprosjekter for å forsøke å dempe saltbruken i vinterdriften. I Tvetenveien ble det forsøkt høystandard måking uten salt på sykkelveien. Et miljøvennlig alternativ til salt, formiater, er også prøvd ut i bydel Østensjø. Konklusjonen på begge testene ble dessverre at kvaliteten på vinterdriften ble for uforutsigbar og at fremkommeligheten for gående og syklende ble for dårlig.

Nyttige tips for ferske syklister i Oslo

Sjekk ut denne siden for svar på alt du lurer på om hvordan ta seg fram på sykkel i hovedstaden! Se også vår guide til å velge rett vinterdekk for sykkelen.