Nye sykkelkart viser vei

Nå skal det bli lettere å være syklist i Oslo. De nye sykkelkartene viser vei – også på mobil.

Tekst Lise Helset Eide Foto Oda Hveem

Elise Harbitz-Rasmussen fra Søndre Nordstrand tar en rask titt på sykkelstyret. Der er mobilen trygt montert i et vanntett mobildeksel. På skjermen lyser et nytt sykkelkart over Oslo, med oversikt over anbefalte sykkelruter gjennom hele byen.

 

Tilrettelagte sykkelruter

– Jeg er ganske godt kjent i Oslo og sykler over alt – hele året, forteller Harbitz-Rasmussen.

Hun har likevel lastet ned sykkelkartet til sin mobil. Kartet viser strekninger der det er tilrettelagt for sykkel, anbefalte ruter i blandet trafikk og sykkelvennlige turveier. Strekningene i blandet trafikk skiller mellom veier med lite og mye trafikk, slik at hun kan velge ruter ut ifra egen erfaring. Selv tror Harbitz-Rasmussen at hun kommer til å bruke kartet mest med sine barn.

– Jeg har to tiåringer som har begynt å sykle på egen hånd. Da er det fint å ha et kart hvor jeg lettere kan vise vei og forklare, mener Harbitz-Rasmussen.

For selv om hun selv føler seg trygg på to hjul, har det en stor verdi for de unge og uerfarne syklistene å finne en sykkelvei uten biler. Da kommer sykkelkart godt med.

Mor og barn, klare til å sykle på sin longtail-elsykkel
På sykkel
Slik sikrer du barna i lastesykkel

Sykkelkart med årlig oppdatering

Her får du kartene

  • Den trykte versjonen av kartet får man gratis hos blant annet Oslo Visitor Centre, på flere av Oslos biblioteker og i flere sykkelforretninger.
  • Her kan du laste ned det  digitale kartet
  • Det er mulig å få tilgang til kartet via Google Maps-appen på mobil ved å åpne appen, velge «dine steder» og «kart».

Sykkelstrategien i Oslo kommune har et hårete mål om at én av fire reiser i Oslo skal skje med sykkel innen 2025. Utbyggingen av sykkelveinettet har derfor høyeste prioritet, og da er det nødvendig å følge opp med oppdaterte sykkelkart.

– Nytt for i år, er at vi har laget et eget Google-kartlag som gjør det enkelt å benytte kartet på mobilen. I den digitale versjonen kan brukerne trykke på strekene for å få opp mer informasjon om strekningene, blant annet om det er sykkelfelt, sykkelvei eller gang- og sykkelvei, forteller kommunikasjonsrådgiver Hanna Borge fra Sykkelprosjektet.

Kvinne på sykkel som holder opp et sykkelkart

Hanna Borge fra Sykkelprosjektet med en papirutgave av sykkelkartet.

Hun forteller videre at kartet vil oppdateres kontinuerlig. Planen er at det skal komme en revidert versjon av det trykte kartet årlig.

Kartet skal gjøre det enklere å oppdage byen på sykkel

Hanna Borge

–  Det trykte kartet gir i tillegg til bysykkelstativer og sykkelpumper, også en oversikt over severdigheter, badeplasser og lignende. Her finner man også sykkelvettregler, informasjon om skilter, nye sykkelløsninger og mer, forteller Borge.

Anbefaler ruter i blandet trafikk

Målet til Sykkelprosjektet er at kartene skal kunne brukes til alt fra ruteplanlegging av hverdagsreiser, til oppdagelsesferd rundt i byen. Både av nye syklister som trenger tips til trygge sykkelruter, og de de mer erfarne som ønsker tips til gode ruter.

– Vi håper kartet vil være til glede og inspirasjon, både for Oslos befolkning og de som kommer på besøk. Kartet skal gjøre det enklere å oppdage byen på sykkel, sier Borge.

studenter på sykkel
Levende by
Student i Oslo? Slik blir det lettere å sykle!

Arbeidet med kartet har Sykkelprosjektet gjort i samarbeid med andre instanser i kommunen og Statens vegvesen. En viktig del av jobben har vært å kvalitetssikre eksisterende oversikt og det nåværende sykkelveinettet. De har også definert anbefalte ruter i «blandet trafikk» basert på trafikkmengde og fartsgrenser.

– I tillegg har vi vært på flere befaringer og fått tips fra aktive syklister. Rutene i blandet trafikk er valgt ut for å knytte sammen dagens tilrettelegging, slik at sykelistene får tips til trygge, sammenhengende ruter, forklarer Hanna Borge.

En som sykler med to barn bakpå. Bildet er tatt bakfra

Med to tiåringer på bagasjebrettet er det greit med informasjon om de ulike sykkelveiene i byen.

Mål om flere syklister

2017 ble et rekordår i Oslo med 10 nye sykkeltilrettelagte kilometer. Nå går det mot ny rekord i 2018, for målet om 15 nye kilometer er innenfor rekkevidde.

– Selv om mye av mediefokuset handler om hvor mange kilometer med sykkelvei vi bygger, så er det viktig å ikke glemme det egentlige målet med det vi driver med; nemlig å få flere til å sykle, påpeker fungerende direktør for Sykkelprosjektet Liv Jorun Andenes.

Les mer: Plan for sykkelveinettet i Oslo

Det er grunnen til at det jobbes systematisk med å heve standarden på både gamle og nye sykkelveier, øke trafikksikkerheten i kryss og å få på plass flere sykkelstativer. Det er også derfor det gis støtte til sykkelfremmende aktiviteter og spres informasjon via for eksempel nye sykkelkart – for å nevne noe.

Stadig flere svarer positivt når vi spør dem hva de syns om Oslo som sykkelby

Liv Jorun Andenes

– Sykkelstrategiens visjon er at Oslo skal bli en sykkelby for alle. Det gjenstår fremdeles mye arbeid før vi kan si at vi har nådd visjonen, men det er ikke tvil om at byen har blitt veldig mye bedre å sykle i de siste årene. Sykkeltrafikken vokser, og stadig flere svarer positivt når vi spør dem hva de syns om Oslo som sykkelby. Kjønnsfordelingen er også i ferd med å utjevne seg ved at flere kvinner tar pedalene fatt. Generelt sett er kvinner mindre risikovillige enn menn, og en økende andel kvinner på sykkel indikerer at byen føles tryggere å sykle i, mener Andenes.

Kvinne på sykkel med sykkelkart på mobilen

Elise synes det er enklere å sykle enn å kjøre bil i byen.

Veien videre

Fremdeles er det Oslo sentrum som er dårligst tilrettelagt for sykkel, og det jobbes iherdig på tvers av etatene for å gjøre noe med dette. På Søndre Nordstrand håper imidlertid Elise Harbitz-Rasmussen at også hennes bydel får et løft.

Plan for sykkelveinettet

  • Den nylig vedtatte planen for sykkelveinettet er på totalt 430 kilometer.
  • Den delen som skal stå klar i 2025 i henhold til planen er på totalt 280 km.
  • Per juni 2018 gjenstår det å tilrettelegge 56,5 km av 2025-nettet, hvorav 46,5 km er Oslo kommunes ansvar.

–  Det er fint med et sykkelkart som viser hvor det er pumper, gode stier og nye sykkelløsninger – vi skulle bare ønske at det var flere av dem rundt oss, sier hun med et lurt smil.

Så er heller ikke Sykkelprosjektet i mål. Andenes forteller at bygging av infrastruktur, som sykkelveier og -parkering, er det viktigste satsingsområdet i mange år fremover. Sykkelen må bli konkurransedyktig med andre transportmidler, spesielt på tid. Da må byen utformes slik at reiseavstandene blir kortest mulig.

– Det er ekstremt mange forhold som virker inn på befolkningens reisevaner. Reisevaner handler nemlig også og sosiale og kulturelle forhold. Å bygge en sykkelby innebærer altså å endre en kultur, noe som er en tidkrevende øvelse – spesielt når man ikke rår over alle virkemidlene selv. Trygge og effektive sykkelveier er heldigvis et ekstremt viktig virkemiddel kommunen kan ta i bruk, og derfor har utbyggingen av sykkelveinettet høyest prioritet i sykkelstrategien, forsikrer Andenes.