– Et samlet tilsagnsbeløp på 120 millioner kroner på bare ett år viser at klimatilskuddene til kommunen treffer og blir tatt godt imot av Oslos befolkning og næringsliv. Samtidig er det gøy å se at så mange vil bidra til å få ned utslippene og gjøre Oslo til en bedre by, sier direktør i Klimaetaten, Heidi Sørensen.

Den gamle årsrekorden er fire år gammel og lå på 80 millioner kroner. Tilskuddsordningene dekker bare en viss prosentandel av totalkostnadene. Gjennomføres alle tiltakene fører dette til klimainvesteringer for mange hundre millioner kroner.

Familie på tre sitter på gulvet i stua og leker

Klimainvesteringer, som isolasjon og nye vinduer, gjør det enklere å holde på varmen i vintermånedene. Foto: Martine Kolstad

Populært med tilskPopulært med tilskudd til energitiltakudd til energitiltak

Et av de mest populære tiltakene var isolasjon og utskifting av vinduer og dører i borettslag, sameier og private boliger. Mange søkte også om støtte til solceller.

– Vi ser at energitilskuddene har vært ekstra populære i et år hvor mange er bekymret for strømregningen. For å komme befolkningen og næringslivet i møte, doblet vi støttesatsene på tilskuddene til solcelle og isolasjon i 2022, forteller Sørensen.

De økte støttesatsene innebærer at borettslag og sameier som vil ha solceller på taket nå får støtte på inntil 35 prosent av investeringskostnadene. De som søker om støtte til isolasjon, nye vinduer og dører kan få inntil 20 prosent av kostnadene dekket av kommunen.

Heidi Sørensen er glad for støtten til Oslos klimamål i Klimaundersøkelsen

Heidi Sørensen, direktør i Klimaetaten

I tillegg har byens borettslag og bedrifter søkt om penger til etablering av ladeinfrastruktur, bygd sykkelparkering, skaffet seg elektriske lastesykler og mye, mye mer.

  • På nettsiden Klimatilskudd.no finner du alle støtteordninger bedrifter og privatpersoner kan søke !

– Jeg er utrolig stolt av at vi i fjor delte ut rekordmye støtte fra et av Oslos viktigste klimavirkemidler: klima- og energifondet.  De økte støttesatsene betyr mer penger for å etterisolere, installere solenergi og skifte til vinduer og dører som holder bedre på varmen. Med dagens energipriser kan det være utrolig mye penger å spare, sier byråd for miljø- og samferdsel, Sirin Stav.

 

 

Klimatilskudd 2022

  • Klima- og energifondet skal hjelpe privatpersoner og næringsliv med å gjøre investeringer som gjør at vi kutter klimagassutslipp og/eller reduserer energibruken i byen.

  • De økte støttesatsene til energitiltak innebærer at bedrifter og borettslag som vil installere solceller på taket nå får opptil 35 prosent av investeringen dekket av Oslo kommune. De som søker om støtte til isolasjon eller bytte av vinduer og dører får dekket opptil 20 prosent av kostnadene.

  • I 2022 ble flere nye støtteordninger lansert, blant annet for mobile ladestasjoner til bygg- og anleggsplasser og for hurtigladestasjoner til lastebiler og busser. Bygg- og anleggsvirksomhet og varetransport står for betydelige andeler av Oslos utslipp. I 2022 ble det besluttet å gi støtte til 9 ladekonteinere og til 28 hurtigladestasjoner i Oslo.

  • Klima- og energifondet har gitt tilsagn til etablering av ca 11 000 kWp med solenergi i 2022. Det er nok til å forsyne omtrent 1000 blokkleiligheter eller 600 rekkehusleiligheter med strøm.

Kloke klimainvesteringer: bygg- og anlegg satser på ladecontainere

En annen positiv trend er antallet søknader til mobile ladestasjoner på byggeplass. Det er containere fylt med enten batterier eller hydrogen, og ladekomponenter.  Med dem kan entreprenører og byggherrer lade elektriske gravemaskiner og hjullastere. Det betyr at Oslo kan bygges på klimavennlig vis.

– Byggenæringen er på god vei til å bli elektrisk, men strømtilgang har lenge vært en av de største utfordringene for å gjøre denne sektoren utslippsfri. Men med støtte fra kommunen går stadig flere anleggsmaskiner over fra diesel til strøm. Det er bra for både klimaet og byen vår, sier Sørensen.

Totalt ble det gitt tilsagn til 9 nye ladecontainere i 2022.

Flere vil sikre offentlig hurtiglading til tungtransporten

Mobilitet står for over halvparten av klimagassutslippene i Oslo. Skal byen lykkes med å nå målet om en utslippsfri by innen 2030 må vare- og nyttetransporten over på strøm eller biogass.

Klima- og energifondet opprettet derfor høsten 2022 den konkurransebaserte tilskuddsordningen Offentlig tilgjengelig hurtiglading for tunge kjøretøy for å sikre lademuligheter til flere langs veien. Søkerne kan få støtte på inntil 80 prosent av kostnadene. Hele åtte aktører sendte inn søknad til første søknadsfrist 1.desember. Resultatet: nå kommer 28 nye hurtigladere for lastebiler.

 

Les også: Oslo kommune gir 25 millioner kroner i støtte til hurtigladere for

 

– Tungtransportaktørene er avhengig av bedre lademuligheter om de skal velge elektrisk i fremtiden. Derfor er vi kjempeglade for at så mange ønsker å bygge ladestasjoner spesielt tilpasset tunge kjøretøy, og dermed bidra til at også lastebilene kan ta steget over til å bli utslippsfrie, forteller Bergljot Tjønn, teknologirådgiver i Klimaetaten.

Den neste tiden vil det komme opp ladestasjoner på Rommen, Alnabru og Åsland. Ny søknadsfrist er 1.mars 2023, så det er ikke for sent å melde interesse om man ønsker å være med på omstillingen og viktige klimainvesteringer.

Psst: Kommunen har også en tilskuddsordning for etablering av biogasstasjoner, slik at tungtransportaktørene kan velge teknologien som passer deres kjøremønster best.

Teknologirådgiver i Klimaetaten, Bergljot Tjønn