For å sikre lademuligheter for tungtransporten langs veien lanserte Klimaetaten høsten 2022 en tilskuddsordning for offentlig tilgjengelige hurtigladere for tunge kjøretøy. Tilskuddsordningen, som hadde to søknadsfrister, fristet med støtte på inntil 80 prosent av kostnadene. Etter første søknadsfrist ble det gitt tilsagn til etablering av tre ladestasjoner med til sammen 28 ladepunkter for tunge kjøretøy

elektrifisering: offentlig hurtiglader tungtransport filipstad

Denne offentlig tilgjengelige hurtigladeren står på Filipstad. Foto: Christian Tunge.

I dag kan Klimaetaten melde at siste søknadsrunde har gitt like stor gevinst for tungtransportbransjen: de tre aktørene Oslobuss, Eviny og Recharge vil nemlig til sammen bygge 27 nye ladepunkter i Oslo. Sammen med de 28 ladepunktene som ble innvilget i forrige søkerunde skal det altså bygges 55 hurtigladere for tunge kjøretøy i tiden som kommer. Før ordningen ble lansert fantes det kun to offentlig tilgjengelige ladepunkt for tunge kjøretøy på Filipstad.

En foregangsby for tungtransport

– Samtlige søknader vi mottok denne runden var sterke og skåret høyt på våre kriterier. Derfor gir vi tilsagn til alle som søkte. Så er det er en ekstra bonus at to av søkerne etablerer ladere med effekt på minimum 350 kW fra begynnelsen av, sier Bergljot Tjønn, teknologirådgiver i Klimaetaten. 

 

Det betyr at kjøretøy som kan motta dette kan lade raskere enn dersom de måtte lade på 150 kW. Tjønn poengterer at dette ikke var et av tildelingskriteriene, og dermed ikke avgjørende for tildelingen.

– Men det er likevel veldig positivt at aktørene ønsker å bygge et ladeanlegg for fremtiden – allerede i dag, understreker hun.

Oslo er en foregangsby for utslippsfri tungtransport. Takket være målrettet satsing ble 2022 det store gjennombruddet for lastebiler som går på elektrisitet eller biogass. Små og store Oslo-bedrifter faser ut fossile kjøretøy og kommunen bidrar i spleiselaget for å bygge ut nok ladestasjoner for buss og lastebil. På lag med næringslivet og innbyggerne skal vi bli verdens første utslippsfrie storby i 2030, sier Sirin Stav, byråd for miljø og samferdsel.   

 

bilde av Bergljot Tjønn

Teknologirådgiver i Klimaetaten, Bergljot Tjønn.

55 nye ladepunkter for buss og lastebil

Tungtransporten står for en fjerdedel av utslippene fra veitrafikken og 14 prosent av de totale utslippene i Oslo. Skal byen lykkes med å nå målet om en utslippsfri by innen 2030 er vare- og nyttetransporten nødt til å gå over på elektrisitet eller biogass.  

I fjor var 24 % av alle solgte lastebiler over 3,5 tonn i Oslo elektriske. Dette krever at også ladeinfrastrukturen kommer på plass. Derfor vil kommunen ha fortgang i utbygging av ladestasjoner spesielt tilpasset tunge kjøretøy.

 

 

De tre aktørene som søkte til fristen 1. mars vil motta nær 25 millioner kroner i støtte fra kommunen for å bygge ladestasjoner. Stasjonene skal bygges i bydelene Alna og Stovner, områder der mye av tungtransporten i og gjennom Oslo går. Det finnes flere store terminaler i Alnabru-området, der flere av de nye ladestasjonene skal etableres

 De nye ladestasjonene vil, sammen med ladestasjonen for tunge kjøretøy på Filipstad og den kommende på Grønlikaia, danne et nettverk av hurtigladere for tunge kjøretøy fordelt på ulike steder i Oslo. Alle hurtigladerne er klargjort til minst 350 kW og vil være offentlig tilgjengelige og døgnåpne.

Nå kommer det hurtigladere for tunge kjøretøy over hele byen. Kartet markerer hvor laderne bygges.

Oslobuss får 16 hurtigladere for tunge kjøretøy

Oslobuss har fått klimatilskudd for hele 16 ladepunkt i Haavard Martinsens vei 28. Området og innkjøring er allerede opparbeidet til at tunge kjøretøy kan kjøre der. Oslobuss oppgir at ladestasjonen vil være klar til å ta imot kunder i juni 2024.  

Selskapet er svært fornøyde med tildelingen: 

– Vi jobber hver dag for at Oslobuss raskest mulig skal bli helt utslippsfritt. Derfor er vi svært glade for støtten vi har fått fra Klimaetaten, som gjør det mulig for oss å investere i 16 ladepunkter for tunge kjøretøy, forteller daglig leder i Oslobuss, Fredrik Eijerstam, og legger til: 

– Vi gleder oss til at andre tunge kjøretøyer enn våre egne skal få enkel tilgang til topp moderne hurtigladere. Skal vi lykkes med å kutte utslippene i byen må vi jobbe sammen, avslutter Eijerstam.  

Daglig leder i Oslobuss, Fredrik Eijerstam