Omskiltingen gjennomføres i tråd med politisk bestilling mottatt i 2023 og Oslo kommunes mål om at alle varebiler skal være utslippsfrie og alle tunge kjøretøy skal være utslippsfrie eller gå på biogass innen 2030.  Tiltaket innføres for å gi aktørene som ikke kjører fossilbiler en fordel i form av tilgang til flere lasteplasser i sentrum. I tillegg omskiltes de siste 17 av de 114 næringsparkeringsplassene om til å være forbeholdt utslippsfrie kjøretøy.

Tilsammen er det cirka 90 lasteplasser som er på over 17 meter og er egnet for av- og pålossing innenfor Ring 1. I tillegg er det fleire kortere lasteplasser som kan benyttes av kjøretøy under 17 meter. Ti av disse vil etter omskiltingen dermed være helt eller delvis forbeholdt bruk av såkalte grønne kjøretøy. Videre er det i sentrum også fire gågater og fire soner skiltet med «parkering forbudt» med  mulighet for av- og pålessing.

Valget av plasseringene av plassene som omskiltet er i tråd med bestillingens formulering om å ha “en attraktiv plassering” i sentrum. Dermed er plassene som er valgt ut noen av de mest sentrale. Våren 2023 Bymiljøetaten informerte bransjen for første gang om omskiltingen som skulle gjennomføres i  løpet av året. For å få innspill til plasseringene og tekst på skilting ble det i den forbindelse også gjennomført samtaler med ulike bylogistikkaktører. Bymiljøetaten informerte om plasseringene for første gang på sitt bransjemøte i september, og har nå sendt ut brev til bransjen med informasjon og oversikt over lokasjonene.

Ønsker tilbakemeldinger om lasteplasser: inviterer bransjen

Bymiljøetaten jobber nå med å forberede omskilting av de ti lasteplassene slik at skiltene blir montert og håndhevet i løpet av november.  Prosjektet vil undersøke bruken av lasteplassene gjennom observasjon og tellinger. I tillegg inviteres bransjen til å komme med tilbakemeldinger.

Dette er de ti kvartalene i sentrum som vil få lasteplasser reservert for ikke fossile kjøretøy:

Pløen Youngstorget Storgata 
MøllergataGrensenStortorvet
AkersgataGrensenKJG
KlingenberggataOlav Vs gateStortingsgata
Roald Amundsens gateStortingsgataFNP
Tordenskiolds gateKjeld Stubs gateOtto Sverdrups gate
7  Nedre SlottsgateRådhusgataRevierstredet
KirkegataPrinsens gateTollbugata
TollbugataKirkegataDronningens gate
10 SkippergataPrinsens gateKJG

Kart

De gule prikkene viser plasseringen til lasteplassene som er forbeholdt kjøretøy som går på elektrisitet, biogass eller hydrogen i sentrum fra november 2023:

lasteplasser - kart

 

Skilt

I dag er lasteplassene hovedsakelig skiltet med skiltet 372 “Parkering forbudt”. Da dette skiltet ikke kan kombineres med underskiltet denne endringen trenger, så blir de ti plassene merket med skiltene 552 “parkering” eller skilt 370 “stopp forbudt” med et underskilt.

De omregulerte lasteplassene blir skiltet med en av disse to skiltkombinasjonen i november:

lasteplasser - nye skilt

Skilt 552 

Parkering er tillatt for varebil, lastebil og trekkbil på biogass eller EL i maks 30 minutter, hydrogenkjøretøy er også tillatt.

lasteplasser - nye skilt

Skilt 370 

Av- og pålessing er tillatt for lastebil, varebil og trekkbil på biogass eller EL. Du må forlate lasteplassen så snart du er ferdig. Hydrogenkjøretøy kan også stoppe her. Skiltet blir testet i Oslo i en periode.

Tilskuddsordninger

Enova og Oslo kommune har flere tilskuddsordninger som kan være relevante for bedrifter som ønsker å etablere lading eller kjøpe elektrisk kjøretøy:

  • Kjøp av tunge elektriske kjøretøy
  • Etablere biogasstasjoner i Oslo
  • Etablering av lader eller hurtiglader for elektrisk varebil
  • Elektrisk lastesykkel for bedrifter
  • Etablere lader for lastebil eller andre tunge kjøretøy
  • Bygging eller oppgradering av samlastterminaler.

Besøk klimatilskudd.no for mer informasjon om kommunens tilskuddsordninger og enova.no for nasjonale tilskuddsordninger.