Siste nytt fra klimafronten på nettverksmøte

26. oktober var over 70 ivrige representanter fra næringslivet samlet på Næring for klimas første fysiske nettverksmøte siden før pandemien.

Foto Klimaetaten

På agendaen sto klimaledelse, bærekraftige vaner alle kan legge seg til, samt energi og energieffektivisering. 

Underveis ble det god tid til diskusjon i pausene. Med oppfordring til å prate med noen man ikke kjente fra før, ble det knyttet mange nye kontakter denne dagen!

Byrådssekretær Jenny Kosberg Skagestad deltok ivrig gjennom hele møtet, og tok med seg masse inspirasjon, idéer og notater tilbake til byrådet

Med klimaledelse i fokus

Etter frokost og mingling var det duket for første del av programmet. Her stod klimaledelse i fokus. Klimaetatens direktør presenterte tall fra årets klimaundersøkelse, før Stiftelsen Miljøfyrtårn orienterte om den nye generasjonen miljøledelse.

Administrerende direktør i Stiftelsen Miljøfyrtårn, Ann-Kristin Ytreberg, forteller om den nye generasjonen miljøledelse

Utviklings- og kompetanseetaten kunne også fortelle om hvilke klimakrav kommunen stiller i sine anskaffelser, til inspirasjon for de oppmøtte. Medlemmene i Næring for klima brukte godt over 100 milliarder kroner på innkjøp i fjor. Viktigheten av den grønne innkjøpsmuskelen kan derfor ikke overvurderes.

I Næring for klima setter vi klimaledelse i system gjennom det nylanserte partnerskapet. Partnere i Næring for klima rapporterer åpent om klimaregnskap, klimamål og -tiltak gjennom Klimapartneres rapporteringssystem, og har tettere dialog med Klimaetaten om sitt klimaarbeid.

Etter pilotering av partnerskap gjennom 2022 åpner vi nå for nye partnere i 2023! Lurer du på hvordan du kan bli partner? Les mer her.

Ingunn Lie fra Klimaetaten orienterte om partnerskap i Næring for klima

Praten om maten – og andre bærekraftige vaner

Etter en kaffepause med gode samtaler og diskusjoner kunne Fremtind, Handelshøyskolen BI, Oslo kommune, Oda og ISS fortelle om hvilke grep de har tatt for å gjøre sine virksomheter grønnere.  Innlederne var samstemte i at arbeidsgivere har et viktig ansvar når det kommer til bevisstgjøring av sine ansatte, og tilrettelegging for å kunne gjøre mer bærekraftige valg i hverdagen.

Gruten og Kruser, to medlemsbedrifter som har gått lengre enn de fleste innen sirkulære forretningsmodeller, fortalte om sitt arbeid. Ett av tiltakene som ble trukket frem var klimanudging: Hvordan nesten umerkelige justeringer kan vri folks valg i mer bærekraftig retning.  Dette gjør det lettere for forbrukere å velge den grønneste løsningen – uansett om det er for ansatte i kantinen eller for kunder. Det var inspirerende å høre hvordan tilsynelatende små grep kan gjøre en stor forskjell!

Energitiltak som monner

UiO:Energi, Hafslund Oslo Celsio, Oslo Havn, Asko og Energi Salg Norge sto for innholdet i programmets tredje del. Det var et tema som virkelig er i vinden: energi og energieffektivisering. Her var det gode muligheter for å notere seg både store og små grep som kan spare kloden for utslipp og virksomhetene for store utgifter.

Vi i Næring for klima er glade for å høre at flere i etterkant har knyttet nye kontakter de vil følge opp med også etter møtet. Vi er stolte over å ha så mange dyktige og fremoverlente medlemmer i nettverket. Nå ser vi frem til å ønske dere velkommen på flere arrangementer utover høsten og vinteren!