Sammen for klimavennlige jobbreiser

11. april ønsket Næring for klima i samarbeid med Multiconsult velkommen til temamøte om klimavennlige jobbreiser. Litt i overkant av 30 deltakere fant veien til Multiconsult på Skøyen denne dagen.

Tekst Ingunn Lie Foto Nils Gelting Andresen


Klimaetaten fortalte om det store bildet – hvordan Oslos utslipp så ut per 2017, og andelen av disse som jobbreisene står for. Klimaetaten presenterte også tilskuddsordningene fra Klima- og energifondet, der innbyggere og bedrifter kan søke støtte til ladeinfrastruktur, lastesykkel – og snart også tiltak for mer klimavennlige jobbreiser!

Grove estimater tilsier at jobbreiser står for rundt 25 % av personbilutslippene i Oslo – mer enn alle utslippene fra oppvarming, og mye mer enn utslippene fra sjøfarten. Vi når ikke målet om nullutslipp uten å endre folks reisevaner – men det er lettere sagt enn gjort.

Smarte folk
Dette får de ansatte opp på setet

Imidlertid vet vi at vi alle påvirkes av hva de rundt oss gjør – kolleger som naboer. Terskelen for å reise klimavennlig til jobben blir litt lavere hvis sidemannen på kontorpulten også gjør det, noe som igjen kan inspirere naboene på hjemmebane. På den måten kan bedrifters fokus på klimavennlige jobbreiser skape ringvirkninger også utenfor egen bedrift, og bidra til å endre folks hverdagsvaner i mer klimavennlig retning.

Dette er Næring for klima: Les årsrapporten for 2018

Smarte folk
Sykle eller gå – tar du utfordringen?