Tema for samlingen var kode rød og status for Oslo i lys av det siste årets IPCC-rapporter. Over 100 ledere fra våre medlemsbedrifter var samlet for faglig påfyll og diskusjoner om hvordan vi kan samarbeide fremover for å nå Oslos klimamål.

En entusiastisk byrådsleder Raymond Johansen ønsket næringslivet i Oslo velkommen til den første fysiske toppledersamlingen i Næring for klima siden 2019. Han poengterte at det er i samspill med næringslivet at de gode klimaløsningene finnes, og oppfordret alle i salen til å ta det ansvaret som hviler på oss:  

– De yngre viste solidaritet gjennom pandemien, og satte livet sitt på vent i to år. Jeg mener at det er en sterk forpliktelse for oss å vise den samme solidariteten overfor den kommende generasjonen. Ha den respekten for de bekymringene de har, og vise evnen til å handle, for at de også skal ha en fremtid de kan tro på.

Oppfordringer til både byrådet og næringslivet 

De yngre var også representert på toppledersamlingen ved Gina Gylver, leder i Natur og Ungdom.  Hun omtalte seg selv som en klimarealist fremfor en idealist, i den forståelse av at hun, og mange andre unge, ser alvoret i klimakrisen og ber om handling i tråd med omfanget av krisen vi står overfor.

Kjenn på ansvaret dere alle har, og tenk over hva du vil gjøre. Å la være å gjøre noe er ikke et alternativ.

Leder i Natur og Ungdom

Kode rød – hva betyr det for Oslo? 

Det siste året har FNs klimapanel kommet med en rekke urovekkende rapporter. Direktør i Klimaetaten Heidi Sørensen trakk frem hetebølger, styrtregn, tørke og skogbrann, og vannkvaliteten i Oslofjorden som utfordringer vi må håndtere i Oslo fremover. FNs siste rapporter har gjort risikobildet også for Oslo større enn tidligere, og vi må i større grad forberede oss på det «usannsynlige».  

– Om dere ikke har hørt eller begynt å ta i bruk begrepet heteberedskap, er det bare å notere seg det med det samme, oppfordret Sørensen.  

Direktør i Klimaetaten, Heidi Sørensen, oppsummerer delrapport 1 og 2 fra IPCC og hva de betyr for Oslo.

Oslo på veien mot å bli en utslippsfri og klimarobust by 

Byråd for miljø og samferdsel og leder for Næring for klima, Sirin Stav, var naturligvis tilstede på toppledersamlingen. Hun deltok under hele arrangementet, og fikk pratet med mange av medlemsbedriftene i nettverket om muligheter og utfordringer i klimaarbeidet. Fra scenen viste hun frem hva Oslo har gjort hittil, og hva som skal gjøres fremover. Også byråd for næring og eierskap Victoria Marie Evensen deltok, og fremhevet hvordan samarbeid, innovasjon og næringsutvikling i Oslo er viktig for å nå klimamålene, og pekte på hvordan Oslo tilrettelegger for dette.

Byenes rolle

Utfordringene er store, men heldigvis har vi mange av løsningene som trengs. Raymond Johansen trakk frem byenes rolle – og ansvar:  

– For første gang i menneskets historie bor mer enn 50% av verdens befolkning i byer, og vi har ansvaret for 70% klimagassutslippene. Det betyr at vi er en del av problemet, og en del av løsningen, sa Raymond Johansen fra scenen.  

Dette kunne seniorforsker ved UiO, Snorre Kverndokk, bekrefte. Han var hovedforfatter av den tredje delrapporten fra FNs klimapanels sjette hovedrapport. Han presenterte for toppledersamlingen hva klimaoppdraget vil kreve av oss.  

– Klimatiltakene må akselerere i bredde, dybde og tempo fremover, påpekte Kverndokk.  

– At flere bor i byer gir mulighet for mer effektiv bruk av ressurser. Utslippskutt kan komme gjennom redusert energi- og materialkonsum, elektrifisering og ved grønnere byer som gir økt opptak av karbon, fremhevet Kverndokk. 

Et fremoverlent næringsliv i Oslo

For at Oslo – og verden – skal nå klimamålene, er det helt avgjørende at næringslivet er med på omstillingen, og finner og ikke minst implementerer de gode løsningene. Og det er nettopp i samspillet mellom det offentlige og næringslivet at de virkelig store kuttene kan gjøres. Alle tre byrådene trakk frem viktigheten av å jobbe sammen med næringslivet.  

– Dere som sitter her, og kanskje til og med jeg som står her, kan bidra til å gjøre en forskjell. Når jeg snakker med folk fra næringslivet, så får jeg framtidstro, sa en engasjert byrådsleder til Næring for klima-nettverket.  

Dette fikk vi se tre veldig gode eksempler på i løpet av dagen. Eili Vigestad Berge, direktør for bærekraft og samfunnsansvar i Mustad Eiendom, la frem deres syn på byutvikling og hvordan de tenker med 150 års perspektiv i sitt utviklingsarbeid. Mustad Eiendom utvikler Lilleakerbyen, og viste hvordan de implementerer hensyn til natur, mennesker og klima i arbeidet.  

Eili Vigestad Berge fra Mustad Eiendom.

ASKO har tidligere snakket mye om i nettverket hvordan de jobber for utslippsfri transport av varer. Denne gangen var derimot Aleksander Jørgenrud fra ASKO på scenen for å inspirere nettverket med arbeidet ASKO gjør for å utnytte matavfall som en ressurs. Etter at de har levert mat til butikkene, tar de nå med seg matavfall tilbake som kan benyttes til produksjon av biogass – og på sikt ønsker de også at alt matavfallet skal brukes til dyrefór.

Aleksander Jørgenrud fra ASKO.

Nylig lanserte OsloBuss AS sitt eget anlegg for ladeinfrastruktur med batteribank, solceller og smartlading. Svein Busch Iversen fra OsloBuss inspirerte hele forsamlingen når han fortalte om hvordan de med sitt nye ladeanlegg får forutsigbarhet i driften av sine elektriske turbusser og samtidig kan kutte driftskostnader. Snart kommer det også en vindturbin på anlegget, og i neste fase vil de åpne for at andre aktører kan lade sine kjøretøy hos dem.  

Svein Busch Iversen fra OsloBuss AS.

Mer samarbeid og partnerskap i Næring for klima 

Gjennom hele dagen fikk deltakerne mulighet til å diskutere problemstillinger seg i mellom, og til å bli bedre kjent og dele erfaringer med hverandre i pausene. Samarbeid er viktig for å nå målene, ikke bare mellom det offentlige og næringslivet, men også næringslivet i mellom. Diskusjoner rundt bordene og i pausene ga grobunn for nye ideer og potensielle samarbeid.  

Fra scenen presenterte også sekretariatsleder Ingunn Lie hvordan Næring for klima har jobbet gjennom pandemien, og at ambisjonene fremover er enda mer samarbeid og forpliktelse til å jobbe for å nå klimamålene. Denne våren har vi lansert muligheten for å bli partner i nettverket, et samarbeid som strekker seg utover det vanlige medlemsnivået. NorgesTaxi var første bedrift ut til å bli med som partner, og konsernsjef Dag Kibsgaard-Petersen fikk æren av å overrekke rapporten med oversikt over klimaarbeidet hos partnere og klimaregnskap for 2021 til byråd for miljø og samferdsel, Sirin Stav.  

Til høsten vil det være ny opptaksrunde for partnerskap. Les mer om partnerskap her, og ta kontakt allerede nå dersom din virksomhet er interessert i å bli partner fra 2023.  

Partnere i Næring for klima 2022

Advokatfirmaet Ottosen
ASKO
Asplan Viak
Atkins
Grape Architects
Multiconsult
NorgesTaxi
OsloBuss AS
Ringnes
Rodeo Arkitekter
Tom Wilhelmsen AS
Transport-Formidlingen
Universitetet i Oslo (UiO)
Voi
Vålerenga Fotball Elite

Vi ser frem til flere fysiske samlinger til høsten, for å fortsette å forplikte og inspirere hverandre til handling. Dette kom også som en klar oppfordring på starten av dagen:  

– Gi hverandre fremtidshåp. Det trenger vi også å kommunisere. At vi har en klar vei ut av de utfordringene vi nå står ovenfor, sa byrådsleder Raymond Johansen.