Det er en varm sommerdag ved Frognerkilen i Oslo.

En gjeng dykkere svømmer rundt i grunt vann med ansiktet ned i vannskorpa.

Innimellom dykker en av dem ned, og det eneste man ser er svømmeføttene som flakser over vannoverflaten.

Dykkerne er forskere og marinbiologer ved Norsk institutt for vannforskning (NIVA).

Dykker i vannoverflaten med ålegrasskudd i hånda. På vei ned til havbunnen for å plante.
Dykker i vannoverflaten med ålegrasskudd i hånda. På vei ned til havbunnen for å plante.
En eng av ålegras under vann.
En eng av ålegras under vann.
Eduardo viser frem ålegras han har hentet opp fra havbunnen ved Fornebu.
Eduardo viser frem ålegras han har hentet opp fra havbunnen ved Fornebu.
Dykkere leverer frisk ålegras de har hentet opp ved Fornebu til kollegaer som tar i mot i båten.
Dykkere leverer frisk ålegras de har hentet opp ved Fornebu til kollegaer som tar i mot i båten.

De dykker ned til 1-2 meters dyp.

Og har med seg noe som ligner grønt gress, og planter dette på havbunnen. Dette er ålegras.

Vi ønsker å finne ut av om det er mulig å få ålegrasengene tilbake i Oslo.

Derfor har vi hentet friskt ålegras fra Bærum,

Forsker og professor Eduardo Infantes viser frem ålegras som er plukket opp ved Storøykilen ved Fornebu i Bærum.

Og planter det ut i Oslo for å se om det klarer å reetablere seg.

I første omgang plantes ålegraset ut ved Gressholmen og Frognerkilen i Oslofjorden.

Dykkerne svømmer ned til bunnen av Frognerkilen for å plante ålegrasskudd.

Hvorfor gjør vi dette?

Oslofjorden har stor verdi for hovedstaden og alle som lever i og rundt fjorden. De siste årene har vi fått flere dystre tilstandsrapporter som forteller at dyre- og plantelivet er i ferd med å dø ut. Fordi vi ikke tar godt nok vare på fjorden vår.

Det er flere ting man kan gjøre for å bedre tilstanden i fjorden. Dette står det blant annet om i Regjeringens «Helhetlig tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord med et aktivt friluftsliv»

Oslo kommune ønsker å bidra. Vi har flere klimatilpasningstiltak i skog og mark, men ingen i fjorden. Dette ønsker vi å gjøre noe med. Derfor har vi fått NIVA med på laget for å teste om det er mulig å reetablere ålegrasenger i Oslo.

Men hvorfor akkurat ålegras?

Jo, fordi ålegras:

  • ..bedrer oppvekstområdet for kysttorsk
  • ..huser et rikt dyre- og planteliv
  • ..demper erosjon og beskytter mot ekstremvær
  • ..binder CO2 fra atmosfæren
  • ..produserer oksygen som bufrer mot havforsuring

 

Alt dette vil kunne bidra til at tilstanden i Oslofjorden bedrer seg for både planter og dyr. Og for oss som bor rundt fjorden.

Det har blitt gjort flere vellykkede forsøk med restaurering av ålegras, blant annet i Sverige, som vi drar nytte av i dette forsøket.

Kart over mulige testområder i Oslofjorden. Bestumkilen og Frognerkilen.

Kart over mulige donorenger og test-områder. NIVA

Først om ett år kan vi se om ålegraset har klart å reetablere seg i Oslo.

Dersom pilotprosjektet er vellykket, kan det bli oppskalert til å bli et større prosjekt – med flere og større ålegrasenger.

Forhåpentligvis vil dette bidra til å bedre tilstanden og få tilbake livet i Oslofjorden.

VIDEO: Slik foregår utplantingen. Fotograf Eduardo Infantes.

  • Ålegrasenger er marine undervannsenger dannet av sjøgresset ålegras. De utgjør en viktig naturtype som huser et rikt biologisk mangfold og produserer en rekke økosystemtjenester.
  • Tidligere eksisterte det flere ålegrasenger innenfor kommunegrensen i Oslo.
  • Det har med årene forsvunnet.
Tom, grå og sandete havbunn.
Tom, grå og sandete havbunn.
Utplantet ålegrasskudd.

Slik så fjordbunnen ut i Frognerkilen før planting.

Ferdigplantet ålegras!