Wojciech Nadaj, såføren, står i døråpning til sin elektrisk betongbil.

Wojciech Nadaj er sjåfør for de elektriske betongbilene i Unicon.


Lyden av lav during kan høres når betongtrommelen sakte snurrer rundt. Så stille kan det være når en elektrisk betongbil blander betong. De tunge elektriske kjøretøyene har for lengst inntatt markedet. Allerede finnes det flere typer tunge elektriske kjøretøy som trekkvogner, tippbiler og skapbiler.

Nå også elektriske betongbiler.

Betong blandes i den elektriske betongbilen.

– Oslo skal være en foregangsby for utslippsfri tungtransport. Derfor jobber vi i kommunen med virkemidler for at næringslivet i byen skal være tidlig ute med omstillingen. Det er gøy å se at det virker og at det kommer flere og flere utslippsfrie lastebiler på veiene i Oslo, sier Margrethe Lunder, klimarådgiver i Klimaetaten i Oslo kommune.

Sjekk hva du kan få støtte til på www.klimatilskudd.no.

Bilde av Margrethe Lunder i Klimaetaten

Klimarådgiver i Klimaetaten, Margrethe Lunder.

  • Ladestasjonen på Grønlikaia ble etablert 2023 som del av kommunens satsing på utbygging av ladestasjoner tilpasset tunge kjøretøy.
  • På ladestasjonen er det seks hurtigladeplasser tilrettelagt for tunge kjøretøy i Oslo.
  • I løpet av 2024 vil det komme flere hurtigladestasjoner for tungtransport i Oslo som et resultat av støtteordningen til Oslo kommune.

Blant de første ut i Norge

Betongleverandøren Unicon er en av de første i Norge til å kjøpe inn elektriske betongbiler. De har benyttet seg av Enova sin støtteordning og har nå tre Sany 408P og fem Volvo FH Electric, til sammen åtte elektriske kjøretøy. Så langt er de fornøyde med de elektriske betongbilene. De har tatt med begge betongbilmodellene til Grønlikaia denne dagen.

– Etter å ha brukt kjøretøyene gjennom en relativt hard vinter, er vi fornøyde med både funksjonaliteten og driftsevnen. Vi må imidlertid ta hensyn til at det kan være behov for lading i løpet av arbeidsdagen, sier Kjetil Hundekilen som er logistikkdirektør i Unicon. Videre sier han at rekkevidden varierer avhengig av værforhold, føreforhold og valgt rute, i tillegg til tidsbruken på avlessing av lasset.

Bilde av Kjetil Hundekilen i Unicon som eier de elektriske betonbilene.

Kjetil Hundekilen jobber som logistikkdirektør i Unicon.

– Erfaringene så langt denne vinteren har rekkevidden ligget på rundt 150-200 kilometer. Vi er spente på å se hvilke erfaringstall vi vil oppnå når været blir mildere, sier Kjetil Hundekilen.

Hvem er Unicon?

Betongleverandør med 150 ansatte og 24 faste fabrikker fra Steinkjer i nord til Mandal i sør.

Behagelige å kjøre og tryggere arbeidshverdag

Sjåfør Wojciech Nadaj står ved siden av betongilen til Sany.

– Denne bilen kan ta fire last med betong fra Sjursøya til Huseby før den må lade, sier han og peker på batteriet og trommelen. Volvoen kan ta tre.

Hastigheten på trommelen styres fra førerhuset. Wojciech går bort til Volvos betongbil og hopper oppi førerhuset for å demonstrere. Han er fornøyd med ergonomien i førerhuset. Setet er behagelig og rattet kan stilles inn på ulike høyder og vinklinger.

Hastigheten på trommelen styres fra førerhuset. Den har syv hastighetsnivåer.

Logistikkdirektør i Unicon, Kjetil Hundekilen, sier at den generelle tilbakemeldingen fra sjåførene er at de elektriske bilene er behagelige å kjøre.

– Både støy- og vibrasjonsnivå er tilnærmet null. Dette gjør at de opplever å være mindre slitne, noe som igjen fører til tryggere arbeidsdag for både sjåfører og andre som ferdes i trafikken. Sjåfører må også tenke litt nytt. I tillegg til å planlegge sine pålagte pauser, må de nå også planlegge lading, sier Hundekilen. Han sier at Unicon jobber kontinuerlig med å redusere sitt miljøavtrykk og forbedre HMS-praksisen sin. Satsingen på elektriske betongbiler er et viktig ledd i dette arbeidet.

Mindre støy med elektrisk

En fossil betongbil dundrer plutselig inn på Grønlikaia for å fylle diesel. Brummingen overdøver den lavmælte trommelen fra den elektriske betongbilen. Det er nå vi legger ekstra godt merke til hvor stille den elektriske betongbilen er.

Hva er de største forskjellene fra fossile betongbiler?

– Den store forskjellen ligger i rekkevidde og ladetid. For å oppnå full utnyttelse må man nå planlegge ruter mer nøye og kjøre mer økonomisk enn før. I motsetning til en fossilbil, som kan kjøre flere dager uten å måtte fylle, har en elektrisk betongbil færre effektive driftstimer pr. arbeidsdag.

Kjetil Hundekilen forklarer at dette fører til færre innkjørte arbeidstimer. Han mener en økonomisk kompensasjon fra myndighetene med fordel kunne bidratt til at omstillingen ble enklere for flere.

Nå har den elektriske betongbilen fått ladet batteriene og klar for resten av arbeidsdagen.

Trenger at flere stiller krav, og flere ladere

Kjetil Hundekilen forklarer at Unicon har valgt å være tidlig ute med å innføre en relativt stor flåte av elektriske betongbiler på grunn av kravene som Oslo kommune har innført om utslippsfrie byggeplasser på deres prosjekter.

– Det som vil avgjøre vår videre satsning på nullutslippskjøretøy blir da betalingsviljen til våre kunder. Så langt har vi sett at det er det offentlige som etterspør dette, og som også er villig til å betale det ekstra dette koster.

Hvilke tiltak mener dere er viktig for at flere skal investere i utslippsfrie lastebiler i Oslo?

– For oss, som opererer med små økonomiske marginer, er det helt avgjørende at investeringen i utslippsfrie lastebiler er økonomisk bærekraftig. Tiltak fra kommunen som bidrar til å sikre dette vil derfor ha størst effekt, sier Kjetil Hundekilen og understreker viktigheten av insentiver for å akselerere prosessen.

– Samtidig er det av stor betydning at det legges til rette for mer effektiv drift av elektriske lastebiler ved å sørge for tilstrekkelig lademuligheter. Vi trenger flere hurtigladere tilpasset lastebiler, ettersom dagens lademuligheter er begrenset. Vi opplever ofte kø ved ladestasjonene, noe som unødvendig reduserer den praktiske driftstiden og inntjeningsmulighetene for de elektriske lastebilene.

Batteriene er ladet

De to elektriske betongbilene har begge fått ladet batteriene og er nå klare for resten av arbeidsdagen. Sjåfør Wojciech Nadaj vinker mens han kjører ut av ladestasjonen på Grønlikaia og av gårde mot Huseby for elektrisk levering av betong.

  • Få analysert bruksbehovet – hva har man behov for av bilbruk?
  • Tenke på batteri vs. last. I Oslo trenger man feks. ikke mer enn fire batterier.
  • Vi må huske på at dette fortsatt er nytt, det er bedre med noen elektriske kjøretøy i flåten, enn ingen.