Den mobile ladekontaineren ser kanskje ikke så spennende ut, men den er altså en av stjernene på denne byggeplassen. Takket være den, har de nok elektrisitet til å lade to store el-gravere. Et par måneder etter oppstart har de allerede spart klimagassutlipp tilsvarende omtrent 4 500 liter diesel! 

Om han savner dieselaggregatet?

 – Det er jo litt kult at ting brummer, svarer Mats Erik Vatne, prosjektleder i Varden Entreprenør. Men det er også ganske deilig at de er stille. 

Han leder arbeidet på byggeplassen, og kan fortelle at de ikke har behøvd å endre mye på rutinene etter omlegging av drifta til elektriske maskiner.  

Mann med hjelm foran ladekontainer

Mats Erik Vatne, prosjektleder i Varden Entreprenør.

– Vi lader gravemaskinene i lunsjpausene, sier Vatne. Han mener den største fordelen med mobil ladestasjon er at de får drift på anleggsmaskinene hele arbeidsdagen, og dermed god produktivitet på byggeplassen.

– Ladekontainerne er veldig viktige for utslippsfri drift, forteller Christoffer Venås fra Oslobygg. Det er de som gjør at vi i framtida kan drive disse utslippsfrie byggeplassene. Det er unødvendig å bygge masse infrastruktur for dette midlertidige behovet, og da er ladekontaineren stjerna.

Mann med blå hjelm

Christoffer Venås, rådgiver for bærekraft og innovasjon i Oslobygg.

Skoleutvidelse med ambisjoner 

Oslo kommune skal utvide Nordstrand ungdomsskole fra en skole med 3 klasser på hvert trinn til 4 klasser per trinn. I tillegg skal det bygges en autismeavdeling for 19 elever på autismespekteret. Dette vil bli et byomfattende tilbud, som kommer alle Oslos innbyggere til gode.  

Nybygget vil bli oppført i tre, og skal ha solceller og sedumtak. Deler av konstruksjonen er i massivtre, og det skal etableres energibrønner. Dette vil komme skolen til gode, fordi bygget blir mer energieffektivt, og noe som bidrar til at skolen klarer å varme seg selv opp. 

Fra 2025 skal alle bygge- og anleggsarbeider på oppdrag for Oslo kommune gjennomføres utslippsfritt. Og i 2030 skal hele Oslos byggenæring være utslippsfri.   

Når Oslobygg skulle velge hvem som skulle bygge skolen, var derfor miljø- og energikrav viktige. Et av kravene var fossilfri byggeplass, som innebærer at alle maskiner skal være elektriske eller gå på fossilfritt drivstoff. 

Venås kan bekrefte at de utslippsfrie løsningene fungerer godt.
– Vi synes leverandørene løser dette på en veldig god måte, sier han. Jeg tenker at det å være nabo til en utslippsfri byggeplass må være mye bedre enn å være nabo til en vanlig byggeplass. Du får mindre støy, og det er et renere miljø. 
 

Kort om ENOVAs tilskuddsordning Mobile ladestasjoner for elektriske anleggsmaskiner 

  • Tilskuddet gis til investering i en mobil ladestasjon for elektriske anleggsmaskiner.  
  • Støtteordningen er rettet mot aktører i bygge- og anleggsbransjen, som maskinentreprenører, utleieselskap og energitjenesteleverandører.   
  • Støtten kan utgjøre inntil 40 prosent av godkjente dokumenterte kostnader, oppad begrenset til 2 millioner kroner per søknad.   
  • Støtteordningen er tidsavgrenset, og vil avsluttes ved utgangen av 2024. Ved hver søknadsfrist vil det være konkurranse om midlene.   

For 2024 gjelder følgende søknadsfrister: 

  • 16. februar kl. 12:00
  • 16. mai kl. 12:00
  • 16. september kl. 12:00
  • 01. november kl. 12:00

VIDEO: Gravemaskiner lader i lunsjpausen