Bygg- og anleggsbransjen bidrar til store klimagassutslipp, blant annet fra maskiner og materialbruk. I Oslo kommer ca en femdel av klimagassutslippene fra annen mobil forbrenning. I praksis skyldes det dieselmotorer i anleggsmaskiner.  For å nå klimamålene er det derfor viktig å gjøre disse maskinene utslippsfrie, og arbeidet er godt i gang.

Oslo kommune har gjennom anbudskonkurranser stilt krav om at byggeplassen skal kunne bygges med nullutslipps-teknologier. Det innebærer blant annet at gravemaskiner og andre tunge kjøretøyer som brukes i byggeprosessen er elektriske.

 

Nå ser vi effekten.

Salget av elektriske gravemaskiner har økt, og neste år vil 15 prosent av nysalget av gravemaskiner over 10 tonn være elektriske, tror Tone Grøstad, direktør i Maskingrossisternes forening.

– Det er et godt tall. Utviklingen skjer fordi noen norske aktører har vært modige og bygd om fossile gravemaskiner til elektriske gravemaskiner, sier Grøstad.

Per nå er det ca 100 elektriske gravemaskiner tilgjengelig i markedet i Norge. Grøstad tror det vil bli solgt ca 250 store og tunge, elektriske gravemaskiner neste år. Dette vil altså utgjøre 15 prosent av nysalget i dette segmentet. Omtrent halvparten av elgraverne kan bli solgt i Oslo-området.

 

foto av Tone Grøstad

Tone Grøstad, direktør i Maskingrossisternes forening tror på kraftig økning av nysalget av elektriske gravemaskiner neste år.

Næringen samles

Denne uken møtes byer fra hele Europa sammen med bygg- og anleggsbransjen i Oslo til konferanse i regi av EU-kommisjonens initiativ for Big Buyers for Climate and Environment. Blant deltakerne var flere europeiske storbyer som København, Barcelona og Berlin, samt det nederlandske infrastrukturdepartementet (Rijkwaterstaat). Målet er å finne innovative løsninger som kutter klimagassutslipp, lokal luftforurensning og minsker støyen fra byggeplasser i byene.

– Det som er viktig er at flere byer gjør som Oslo. Ikke bare andre norske byer, mens også internasjonalt. For å få til en serieproduksjon av elektriske gravemaskiner må det en større etterspørsel til enn det vi har i Norge. De store aktørene må se at de får solgt elektriske gravemaskiner hvis de bygger det, sier Grøstad.

Slik det er i dag bygges fossile gravemaskiner om til elektriske gravemaskiner etter at de er ferdig bygd som fossile maskiner. Det innebærer at dieselmotor og tank tas ut og byttes med elmotor og batterier.

viser en foredragsholder med forsamling med ryggene til

Oslo deltar i det europeiske Big Buyers-nettverket, som har vært samlet i rådhuset denne uka.

Stor etterspørsel i Norge

I Norge hadde ikke denne utviklingen av elektriske gravemaskiner vært mulig uten støtte fra Enova, og at store offentlige byggherrer har betalt ekstra for å få nullutslippsløsninger på byggeplassen, mener Grøstad

– Vi trenger at flere land er like modige og at de elektriske gravemaskinene kommer fra fabrikant og ikke blir bygget om.

Samtidig er Grøstad klar på hvilke hindringer som bransjen opplever i dag. En ting er tilgang på maskiner, det andre er strømplanlegging. I bynære områder er det lettere å finne løsninger på strømtilgang, men i distriktene kan dette være mer utfordrende, mener Grøstad og bruker Lofoten som et eksempel.

– Hvis man skal bygge en ny vei her må vi har en plan for å ha nok energi i riktig mengde. Samtidig er dette en strekning hvor det skal gå transport også i fremtiden. Hvis denne transporten skal foregå med nullutslipp vil det være behov for ladestasjoner, men hvem skal betale for det, spør Grøstad og sier det er viktig å finne gode løsninger for planlegging av energi.

 

Viktig at bransjen samles

Big Buyers Initiative er viktig for å få til en omstilling sammen. Oslo kommune har vært en pådriver som offentlig byggherre, og har gjennom anbudsrunder premiert leverandører som tilbyr  nullutslipps anleggmaskiner og lastebiler. Det har hatt effekt, sier seniorrådgiver i Oslo kommune, Andre Aasrud.

– Oslo kommune har gått foran og fått til en god utvikling av elektriske gravemaskiner i markedet, men nå trenger vi at flere byer tråkker opp samme vei. Derfor er denne konferansen så viktig, sier Aasrud. Han poengterer at det er viktig å få flere byer med, fordi et større marked bidrar til å ta ned kostnadene på anleggsmaskinene.

De gravemaskinene som brukes i dag er i stor grad prototyper som er dyre å produsere. En konferanse som denne, i regi av EU Big Buyers Initiative, kan bidra til å skape et større marked ved at flere byggherrer etterspør nullutslippsmaskiner.

bilde av Andre Aasrud

Andre Aasrud er seniorrådgiver i Klimaetaten i Oslo kommune

I to dager har bransjen og byene vært samlet i Oslo  for å diskutere løsninger. Vann- og avløpsetaten har vist fram det  utslippsfrie anleggsprosjektet på Klosterenga.  Byene har møtt et bredt spekter av leverandører fra inn- og utland til markedsdialog i Oslo rådhus. Representanter fra de europeiske bransjeorganisasjonene for maskinleverandører (CECE) og entreprenører (FIEC) var blant innlederne.

bilde av Claus Wilhelmsen

Claus Wilhelmsen fra København kommune forteller deltakerne på Big Buyers-samlingen hvordan de arbeider med å gjøre kommunens maskinpark utslippsfri.

– Markedet i Oslo og Norge er ikke stort nok for at de store produsentene av anleggsmaskiner skal legge om og begynne serieproduksjon av elektriske anleggsmaskiner, man trenger et større marked og da er vi avhengig av at flere byer følger etter. Vi håper at denne at konferansen bidrar til det, sier Aasrud. Han  deltok på vegne av C40 Clean Construction Programme, som i dag teller 40 av verdens største byer