Mobilitet står for over halvparten av klimagassutslippene i Oslo. Skal byen lykkes med å nå målet om en utslippsfri by innen 2030 må vare- og nyttetransporten over på strøm eller biogass.

Klima- og energifondet opprettet derfor i 2022 en konkurransebasert tilskuddsordning for å sikre lademuligheter til flere langs veien. I ordningen Offentlig tilgjengelig hurtiglading for tunge kjøretøy kan søkerne få støtte på inntil 80 prosent av kostnadene. Det er lyst ut to søknadsrunder for denne tilskuddsordningen, der første fristen var 1. desember 2022.

Neste søknadsfrist er satt til 1. mars 2023. Hele seks aktører sendte inn til sammen åtte søknader for å bygge ladestasjoner for tunge kjøretøy til første søknadsfrist. 

– Skal tungtransportaktørene velge elektrisk i fremtiden, er de avhengig av bedre lademuligheter. Derfor er det positivt og viktig at så mange ønsker å bygge ladestasjoner som er spesielt tilpasset tunge kjøretøy, og dermed bidra til at også lastebilene kan ta steget over til å bli utslippsfrie, sier Petter Nergård Christiansen, transportrådgiver i Klimaetaten.

ladestasjoner for tunge kjøretøy

De fire ladestasjonene for tungtransport vil dekke byen fra Rommen i nord, Filipstad i vest til Åsland i sør.

28 nye hurtigladere kommer

Byråd for miljø og samferdsel, Sirin Stav, er fornøyd med at hele 28 hurtigladere har fått klimatilskudd i den første søknadsrunden:

– Tungtransporten står på terskelen til å bli elektrisk, men mangel på ladestasjoner for lastebiler er et stort hinder. Vi kan ende i en floke hvor bedriftene ikke investerer i elektriske lastebiler fordi de ikke får lade langs veien, og ingen vil bygge ladestasjoner hvis det ikke er elektriske lastebiler på veiene. Da må kommunen trå til for å løse floka, og vi gir økonomisk støtte til bedrifter som vil bygge offentlig tilgjengelige ladestasjoner. Jeg glad for at vi nå kan komme et stort skritt nærmere utslippsfri tungtransport i Oslo, sier Sirin Stav, byråd for miljø og samferdsel.

Prosjektene som har fått klimatilskudd til hurtigladere for tunge kjøretøy ligger på Rommen, Alnabru og Åsland helt sør i bydel Søndre Nordstrand.

 

De nye ladestasjonene vil, sammen med ladestasjonen for tunge kjøretøy på Filipstad og den kommende på Grønlikaia, danne et nettverk av hurtigladere for tunge kjøretøy fordelt på ulike steder i Oslo. Alle hurtigladerne er klargjort til minst 350 kW og vil være offentlig tilgjengelige og døgnåpne.

 

– Ladestasjonene er plassert nærme hovedfartsårer i Oslo, som var et viktig kriterium i vurderingen. Det er også gøy at Oslo nå får tre veldig ulike ladestasjoner for tunge kjøretøy. En på en eksisterende Shell-stasjon mens en annen er på en kommende døgnhvileplass. Den siste er på en tomt som i dag brukes til vareleveranser med tunge kjøretøy og lagring av industrielt utstyr. Det forteller klimarådgiver Bergljot Tjønn i Klimaetaten.

Mange ville bygge ladestasjoner for tunge kjøretøy

Selskapet St1 har fått klimatilskudd for to stasjoner og er svært fornøyde med tildelingen:

– Det er utrolig positivt at kommunen og etaten er så fremoverlente og effektive når de lager en tilskuddsordning som dette. Vi gleder oss til å starte byggingen, sier Bård Granerud, etableringssjef hos St1.