Heidi Sørensen har vært direktør i Klimaetaten siden 2017. Stillingen er en åremålsstilling på seks år, med mulighet for forlengelse i én periode. Tidligere i år ble stillingen lyst ut, og denne uka ble det klart at byrådet har gitt Sørensen fornyet tillit og at hun fortsetter som Klimadirektør i nye seks år.

– Klimaetaten spiller en avgjørende rolle i arbeidet med å gjøre Oslo til verdens første nullutslipps-hovedstad. Heidi Sørensen har vært med å bygge opp etaten til et av Norges ledende fagmiljøer på sitt felt, sier miljø- og samferdselsbyråd Sirin Stav.

 

– Jeg er godt fornøyd med at hun skal lede etaten i en ny åremålsperiode. Jeg er trygg på at Heidi Sørensen sammen med sine medarbeidere, vil bidra til flere gode resultater i årene framover i Oslos viktige klimaarbeid.

bilde av Sirin Stav

Byråd for miljø- og samferdsel, Sirin Stav.

Ser frem til viktige oppgaver

Sørensen sier det føles bra å ha fått fornyet tillit som direktør for Klimaetaten og at hun er  toppmotivert for seks nye år. 

Årets klimabudsjett viser at klimamålene kan nås, ikke minst fordi kommunen har hatt gjennombrudd for karbonfangst og lagring på Klemetsrud. Samtidig skaper klimakravene vi som kommune stiller i våre anskaffelser innovasjoner, ikke minst i anleggs- og transportbransjen, sier Heidi Sørensen.

Klimadirektøren er tydelig på at det i løpet av de neste årene er flere nye utfordrende arbeidsoppgaver som står i kø. Blant annet skal Klimaetaten lage et styringssystem for indirekte utslipp, som er utslipp som skjer utenfor Oslo, men som er en følge av forbruk eller aktivitet i kommunen vår.

– På den måten kan vi systematisk bidra til at andre kommuner og land får redusert sine utslipp. Energiutfordringene kommer også til å prege arbeidet framover, og Oslo er godt posisjonert til å ta en lederrolle i utviklingen av lokale klimavennlige energisystemer, sier hun.

Klimaetatens oppdrag

Klimaetaten har ansvar for oppfølging av Klimastrategi for Oslo mot 2030, som har som overordnet mål å redusere byens klimagassutslipp med 95 prosent innen 2030.

Klimadirektøren trekker også fram at Klimaetaten er Norges fremste fagmiljø for lokal klimapolitikk, og at arbeidet til etaten får stor anerkjennelse internasjonalt.

– Vi skal fortsette å finne løsninger for å bort klimautslipp, og sammen med næringsliv og folk flest skape klimavennlige atferdsendringer som gjør Oslo til en endra bedre by for alle, avslutter Sørensen. 

Erfaring

Heidi Sørensen har mer enn 30 års erfaring fra klima- og miljøarbeid, som aktivist, politiker og byråkrat.  

  • Sørensen har vært direktør for Klimaetaten siden 2017. 
  • Sørensen var blant annet stortingsrepresentant fra 2001 – 2013, og fra 2007 – 2012 var hun statssekretær i Miljøverndepartementet. Som statssekretær var hun sentral i beslutningen om å la områdene rundt Lofoten, Vesterålen og Senja være fri for oljeleting og forhandlet frem de to klimaforlikene på Stortinget i 2. Hun er også «mor» til Norges naturmangfoldlov fra 2009. Loven er den mest omfattende loven om bevaring og bærekraftig bruk av naturen i Norge.
  • Fra 1995 -1998 var Sørensen leder av Norges Naturvernforbundet, og før det var hun leder av Natur og Ungdom. 
  • Sørensen har en mastergrad i administrasjon og ledelse.